Ångloksdrivet tåg vid Åkroken. 1940-talet.

Foto:Per Göransson Bildleverantör: Per Göransson