Sturefors taxi. Bild från bussresa med Vistbor runt sjön Siljan i Dalarna år 1938.  
Bildleverantör: Ingmar Carlsson