Gun Dahlqvist på vandring efter järnvägsspåret, 1950-talet. 

(Fordrade gångbiljett, vilket Gun hade)  (Notera telefonledningen efter järnvägsspåret)
Foto: Stig Dahlqvist Bildleverantör: Gun Dahlqvist