Volovobuss inköpt 1954. Plats för 36 sittande och 4 stående passagerare.
Åke Jarledals taxi- och bussrörelse 1945-1953.

Bildleverantör: Jarledal via StigJonsson.