Folke Öhlin framför en droska.
Åke Jarledals taxi- och bussrörelse 1945-1953.

Bildleverantör: Jarledal via StigJonsson.