Bjärka-Säby skola, byggd 1874, i drift fram till 1960.