Flygbild över Hjortkälla. Området längst upp till höger i bilden utgör nu en del av Styvinge bergtäkt.