Exempel på lösfynd från Hjortkälla

 

Hästskor

Under åren lopp har ett antal hästskor påträffats på Hjortkälla. Flera av dem är av ålderdomlig modell.

 

Exempel på hästskor funna på Hjortkälla. Den vänstra skon i övre raden är av typen toffelsko, en typ av hästsko som är från 1300-tal - 1500-tal. Skon i mitten är av en typ som användes under 1600-talet men som tillverkades av bysmeder in i förra århundradet. Detaljbild av "hake" på den övre vänstra hästskon på bilden till vänster. "Hakens" form är kännetecknande för toffelskon.

 

Sten till handkvarn

 

I september 2001 hittades den undre stenen till en handkvarn i grunden till ekonomibyggnaden till Hjortkällatorpet. Stenen, som var hel men kraftigt sliten efter lång tids användning, förvaras nu i Bomtorpet.