Källor

 

Hjortkälla vattenkälla, som troligen givit namn åt torpet, blänker som ett blått öga inne i den mörka skogen. Källan sinar numera under torrår, vilket inte behöver, men kan ha samband med den närliggande bergtäkten. hjortkalla-vattenkalla-hh-011029.jpg (69751 bytes)
Byabrunnen är grävd och stensatt i början av 1800-talet och den grävdes troligen därför det blev för långt att hämta vatten från "Hjortkällas vattenkälla", när man var som flest människor bosatta här. Vattnet i brunnen är källfriskt och fint. Vid extrem torka kan brunnen sina, t.ex. sommaren 1994. hjortkalla-brunnen-hh-000429.jpg (62042 bytes)