Odlingsrösen

 

Områdets gamla åker- och ängsmark är väl röjd från sten, endast stora, ohanterliga block har emotstått torparnas strävan att göra den med lie skördade marken stenfri. Stenarna lades i nu vackert mossbelupna rösen på mark med inget eller minsta möjliga odlingsvärde.

 

 odlingsrose1-011002.jpg (62069 bytes)  odlingsrose2-011002.jpg (66774 bytes)