Den resta stenen

 

 

På området står en rest, iögonenfallande sten med okänd bakgrund. Övriga stenar av liknande storlek har forslats bort av gångna tiders torpare men denna sten har av för oss okänd anledning sparats. Varför?