Övergångar norr om Bjärka-Säby

Spången

Denn spång var belägen ca 200 meter NO om gården Sand i Fornhemmet.

Anna Ekman

1909. Anna Ekman på spången över Stångån. Foto: Oscar Ekman

Sve-Olof Ekström på Bjärka-spången

 2000-11-02 Sven-Olof Ekström på Spången. Foto: Hans Hansson

 

Spången 2020

Rester av Spången 2020-05-02. Foto: Bertil Tunel

Kobron

Kobron var belägen ca 430 meter NNO om Fornhemmet i närheten av Djurgårdshumpen. Bron byggdes för att djuren skulle kunna gå över till mjölkladan i Lanhagen på östra sidan om ån.

Kobron

Kobron 2020-05-02. Foto: Bertil Tunel

Skorpa

Spång vid Skorpa med den gamla trämassefabriken i bakgrunden 1920. Fabriken byggdes om till kraftstation 1920. Foto: J E Thorin, Åtvidaberg. Licens PDM

BT 2020-06-02