Jämförelse om Skyldigheter uti Bro-byggnader emellan Säby, Cedersberg och Hofvetorp Säterier 83/8 hemman, och Sturefors med Tegneby 5./4 hemman.

 

Säby har följande Broar at underhålla, ????:

Enskilte Broar.

Alnar
1 Skorpa Bro öfver Stångåen, anses hålla Circa? 60
2 Ladugårdsbron vid Säby,            d:o 6
S:a 66

Indelta Broar

3 Hamnebro. Indelt på Säby     5.mantal 12
4 Säby Bro vid Slipvärket. Indelt på 14./8 mantal 50
S:a 62

Sturefors har följande Broar, ????:

Enskilta Broar

1 Sundsbro öfver Stångåen 100
2 Bron vid Sturefors Smedja 100
3 Risnäs Bro 100
4 Ladugårds Bron vid Nya Sågen 30
S:a 330

Indelta Broar

5

Bron på Nysätters Slätt af Trä, indelt på 167/8 hem:

denna Bro kan jämföras lika Ko??an, som Hamnbro

110
6 Bron vid Penemünde, indelt på 6 hem: 30
S:a 140

Således har enlt 1797 års Delning

83/8 Mantal: Säby, enskilta Broar at hålla     66 aln:
och Indelta på 19./8 Mantal:                        62 128
5./4 Mantal: Sturefors, enskilta Broar         330 aln
och Indelta på 227/8 hemman:                    140 470

Sturefors den 28 Junii 1817

    ????? Collin