Postgång i Vist

Av Nils Sjöbert

 

Nils Ture Larsson på Stavsäterturen

Carl "Nibben" Johansson  utanför Källsäter på 20-talet

Nu när vi 1993 står inför hotet att få vår poststation indragen i Sturefors, kan en återblick över vår postgång vara på sin plats. I urkunderna går att läsa att 1872 hade Vist "gångpost" två gånger i veckan från poststationen i Linköping. Postförare var arbetskarlen Carl Johan Åman i Lund. Åmans ersättning var l:- per mil. 1875 övertog organisten Johan Axel Hanzon ansvaret för posten. 1880 lades postverksamheten ner, eftersom frimärksförsäljningen var för dålig. 1880 uppgick frankouppbörden till 103:60. Vist var sedan utan poststation fram till 1902, då postkontor öppnades i järnvägsstationen. För Sturefors gård med omnejd, förmedlades då posten med postväska från järnvägsstation till gårdskontoret fös sortering. Väskan hämtades av personal från gården. För Stavsäterslinjen anställdes Nils Ture Larsson från Paradiset 1925 som lantbrevbärare. Larsson upprätthöll sysslan med cykel fram till 1950 då han avgick m med pension. På bilden Ture Larsson under sina dagliga turer, på den många gånger enormt dåliga grusvägen mot Stavsäter. Snöslask och tjällossning bidrog dessutom till dålig framkomlighet. Men ändå kom post och tidningar alltid fram till adressaten varje dag. En annan lantbrevbärarlinje som startade på 20 talet var mot Skog, Vessentorp, Hovetorp med angränsande fastigheter. Det var pensionären "Nibben" Johansson från ålderdomshemmet Källsäter som till fots, dagligen traskade den långa vägen med post och tidningar. Senare kom cykel och även motorcykel till användning, men då hade i "Nibben" efter många mils vandring med postväskan, gått ur tiden Båda linjerna trafikeras sedan 50 talet med bil. 

1969 flyttades Sturefors postkontor till Husbyvägen 17. 1978 flyttade posten in i de nuvarande lokalerna vid centrum Näckrosvägen 148. Vad som anges som varje dag för postutbärning gäller vardagar, sön-och helgdagar var fridagar för postbärarna.

Läs mer om postdistribution Vist - Sturefors Slott här

 

 

Tillägg av Sture Prebert:

Efter att Carl Johansson avlidit under en prostataoperation någon gång i mitten av 1930-talet var det lite osäkert med brevbäringen en tid men för några år övertogs den av "Axel på hemmet", som dock använde cykel. Vem som åtog sig uppdraget när Axel, som hade vad man kallade "klena nerver" inte orkade längre vet jag inte men säkert finns det någon minnesgod Vistbo som kan ge besked.

(Läs mera av Sture Prebert här)

 

Uppdaterad 2018-03-20