Postgång Vist - Sturefors Slott

1940 - 1960

Av Anders Vistby

 

Postgången från slottets gårdskontor sköttes av 'Aron' ,osäker på hans efternamn. Det var två turer per postdag morgon och kväll. Jag vill minnas att t.ex gårdarna Sundet, Kohagen, Bäck, Bostorp m.fl hämtade sin post på slottets gårdskontor. Man fick komma in på kontoret och hämta sin post där. Aron kom alltid i en tvåaxlad fjädervagn med kuskbock med tillhörande 'skynke' som Aron kallade det smidiga lädertäcke som spändes fast i kuskbocken och som skyddade mot kyla och blåst. Hans två postväskor var ca 60-70 cm breda och ca 50 cm höga. De var låsta med en järnstång som gick via några öglor i stål. Stången var låst i ena änden med ett hänglås. Väskorna hade långa axelremmar. De bar Aron på vänster resp. höger höft och axelremmarna var korsade på ryggen. Detta av praktiska skäl för det var ofta ett flertal paket som Aron samtidigt bar på, mellan sin parkeringsplats för häst och vagn. P-platsen var norra gaveln vid det godsmagasinets norra del. Hästen fick alltid under vintern 'låna' Arons storväst. Men man kan förmoda att det fanns ett praktiskt skäl. Både Aron och hästen uppskattade säkert den värme som storvästen orsakade! Som handlarunge så var det nästan dagligen som pappa skickade ned livsmedel som var beställda av 'gårdens folk' (=personal anställda vid Sturefors slott). Den här formen av varutransport var mycket viktig och var en inofficiell tjänst mellan min pappa (Martin Vistby) och Aron. 'Notorna' d v s beställningslistan på livsmedel hade Aron i ytterfickan på sin 'storväst'. 'Notorna' kom ofta med Arons morgonposttur. Varorna levererades sedan vid kvällspostturen, oftast av mig via en gammal blå trehjuling s k 'schascykel'. Aron ville ha paketen upplockade på sin fjädervagn. Inget fick fördröja honom. Leveransen skedde sedan vid slottets gårdskontor som fanns i 'valvhusets' västra del nere vid slottets kraftstation. Leveransen kunde vara så liten som en ask cigarrer 'Havanna II'.

 

En 'riktig lantbrevbärare' som inte finns omtalad av Nils S. var 'Skrinhultarn'. Jag kommer inte ihåg hans namn men han bodde i byn Skrinhult ca 1 km norr om Sturefors station. Han åkte alltid motorcykel. Det var en röd 'Husqvarna'. Jag vill minnas att hans linje var inom Gattorp- Norrberga- Klampenborg området.