Startsidan

vagstolpar-vist-hh.jpg (67011 byte)
Karta med klickbara
stenmarkeringar

kilometerstolpe-klampenborg-hh-020308.jpg (44744 byte) minnessten-sturefors-sundet-hh-010212.jpg (49221 byte)
1 Klampenborg

2 Sundet

minnessten-penemunde-hh-010212.jpg (50936 byte) kilometerstolpe-so-sturefors-sluss-hh-010212.jpg (44572 byte)

3 Peenemünde

4 Sturefors

kilometerstolpe-salgesater-hh-020220.jpg (34480 byte) kilometerstolpe-hovetorp-hh-020308.jpg (61130 byte)

5 Sälgesäter

6 Hovetorp

kilometerstolpe-lambo-hh-020220.jpg (36322 byte) kilometerstolpe-bjarka-saby-smedja-hh-020308.jpg (55976 byte)

7 Lämbo

8 Bjärka-Säby smedja

 

milstolpe-gammal-vag-bjarka-saby-bestorp-oe-020218.jpg (22807 byte)

 

milstolpe-gammal-vag-bjarka-saby-bestorp-oe-rest-oe-060631.jpg (68860 byte)

9 Bjärka-Säby syd milstolpe-kringstorp-hh-020308.jpg (41034 byte)

10 Skaggebo

11 Kringstorp