Krutrecept

I artikeln om salpetertillverkningen i Vist saknades en förklaring
till vad salpetern skulle användas.
Bara en sur general som inte fick det krut han behövde , utan import.

Jo så här ser ett ungefärligt recept ut, från Gustav Wasas dagar:

Krut till kanoner och mörsare.
15 lispund salpeter.
4 lispund svavel
3 lispund kol.

Till bössor och ryttarpistoler var blandningen:
15 lispund svavel.
15 lispund kol av hassel eller lind.

I Sturefors gårdsarkiv finns ett kvitto från 1829 enligt vilket
Herr Greve Nils Bielke från Sturefors har levererat
13 lispund, 4 skålpund och 12 lod oluttrad saltpeter.

Vad gnällde generalen för, han fick ju salpeter ?

( Ett lispund är 8,5 kg )

Sturefors i mars 2001. Helge Fransson