Kokontrollen i Vist 100 år

 

Den 1/12 1900 startade den första kontroll­föreningen i Östergötland och det hände i Vist.

Syftet var att jämföra sambandet mellan utfodring och avkastning för varje ko på gården. Man tog reda på storlek, vikt och produktionsförmåga. Sedan räknade kontrollassistenten ut lämplig foderstat för varje enskilt djur.

Av intresse är att följa resultatet av bättre kvalitet på foder, avelsurval, miljö och skötsel och vad detta tillsammans kan åstadkomma.

Ett exempel från Sturefors gård. Medelavkastning per ko:

 

År Mjölk kg Fett % Smörfett kg
1900 1841 3,44 70
1950 4560 4,38 200
2000 9240 4,10 377

 

Av de 6 gårdar som anslöt sig till kontrollen år 1900 har nu endast 3 gårdar mjölkkor kvar år 2000.

Att korna blivit allt större sedan bönderna började installera kor i ladugårdar är väl känt men kanske inte att kokontrollen, som började här i Vist, betytt en hel del för avelsarbetet i bygden och för Sverige.

 

Josef Hackl o Ingmar Carlsson