Skorpa

Boende, smedfamiljer

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.
Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1744 1756 Smed Urbom Anders? 1700C 1756 Uppsalafeber
Okänd hustru
Urbom Brita Kajsa 1740C
Mäster Urbom är synlig i Vist kyrkobok 1744, då som dopvittne.
1759 1768 Smed Hammarström Jonas 1733C 17680202 Blodstörtning
Urbom Brita Kajsa 1740C
Jonasdotter Anna Greta 17591221 Vist, Skorpa
Jonasdotter Maja 17650410 Vist, Skorpa 1789 Svullnad
1759 skrev Jonas Hammarström sitt första arrendekontrakt för smedjan i Skorpa. Enligt detta ålåg det smeden att svara för alla reparationer på husen. Virket skulle då finnas framfört. Han skulle också redligen och väl sköta knipphammaren och dess redskap.
1769 1787 Smed Bäckman Nils 1740 178709 Lungsot
Urbom Brita Kajsa 1740C
Nilsdotter Catharina 17701107 Vist, Skorpa 17791010 Kopporna
Nilsson Adam 17750209 Vist, Skorpa 17791010 Kopporna
Nilsson Henrik 17790217 Vist, Skorpa
Nilsdotter Brita Kajsa 17840131 Vist, Skorpa 178805 Kopporna
1784 1790 Smed Hulter Julius 1760 Vist?
Olofsdotter Maja 17650203 Vist, Skälstorp 17861002 Barnsbörd
1788 179? Smed Bergman Anders 1765
Andersdotter Helena 1762
Andersdotter Anna Stina 17910720 Vist, Skorpa
Har troligen avflyttat från Skorpa 1793.
179? 1800 Smed Krän Isak 1767 Egeby
Andersdotter Stina 1770 S:t Lars
Krän Jon Erik 1796 Rystad
Krän Inga Lisa 1798
Flyttade till S:t Lars 1800.
1790 1795 Smed Hulter Julius 1760 Vist?
Larsdotter Anna 1760C Vist?
Flyttade till Fiskarestugan under Säby omkring 1795.
1792 1816 Smed Sandelius Karl 1764 Hagebyhöga
Persdotter/Westling Kristina 1761 Vikingstad
Karlsdotter Gustav 17880315 Vist, Skorpa
Karlsdotter Eva Charlotta 17900428 Vist, Skorpa
Karlsdotter Brita Johanna 17920627 Vist, Skorpa
Karlsson Karl Petter 17980920 Vist, Skorpa
Troligen nyinflyttade till Vist 1788. Familjen var då bosatt vid Fiskartorpet under Säby. Arbetade Carl redan då vid Skorpa? 1792 är han omnämnd som brukssmed, varför han med säkerhet vid den tiden var bosatt vid Skorpa. Familjen flyttade till Vårdnäs 181
1796 1815 Smed Urbom Lars 1753 Motala 1815 Bröstsjukdom
Falk Anna Lisa 1760 Motala
Urbom Lorens 1782 Viby
Urbom Inga Lisa 1785 Viby
Urbom Anders Petter 1789 Landeryd
Urbom Maja Lena 1792 1797
Urbom Karl Gustaf 1795 1800 Kopporna
Urbom Herman Fredrik 17971226 Vist, Skorpa
Urbom Karl Gustav 18010729 Vist, Skorpa
Familjen hade inflyttat från Viby s:n 1796. Nio barn hade fötts i äktenskapet. Lars Urbom död 1815, orsaken var bröstsjukdom. Fem av de nio barnen levde vid hans död.
1816 1817 Smed Nyman Måns 17690209 Gärdserum
Johansdotter Ingeborg 1779 Åtvid
Månsson Johan Elof 17990229 Åtvid
Månsdotter Stina Kajsa 18010424 Åtvid
Månsson Per Gustaf 18040124 Åtvid
Månsson Karl Magnus 18070617 Eneby
Månsson August 18130408
Månsson Sven Jakob 18170223 Vist, Skorpa
Familjen kom från Kättilstad 1816, flyttade till Åtvid 1817.
1818 1851 Smed Krän Jakob 1750C
Persdotter Greta 1760C
Krän Johannes 17910725 Vist, Sturefors 1870
Omkring 1850 påbörjades byggnationen av Kränstorp. Ett par år senare flyttade familjen in i det hus där Johannes och Maja Greta bodde till sin död.
1847 1851 Smed Pettersson Lars Fredrik 18230530 Vist, Kärr
Karlsdotter Johanna 18190927 Vist, Norrberga Lillgård
Pettersson Per Alfred 18460204 Vist
Pettersson Karl Adolf 18480203 Vist, Skorpa
Pettersson Kajsa 18490320 Vist, Skorpa
Pettersson Klara Matilda 18500608 Vist, Skorpa
Troligen inflyttade familjen till Skorpa 1847. Hade tidigare varit bosatta vid Björkholmen i Vist s:n. Avflyttade till Gammalkil 1851.
1851 1853 Smed Jakobsson Erik Salomon 18221125 Brunneby
Jönsdotter Inga Elisa 18281223 Kättilstad
Jakobsson Erik Alfred 18521103 Vist, Skorpa
Gifta 1851. De inflyttade båda till Vist 1851, han från Ljungs s:n, hon från Vreta Kloster. Familjen utflyttade till Tjärstad s:n 1853
1852 1852 Smed Krän Jakob Gustaf 1818115 Vist, Skorpa
Karlsdotter Albertina 18240129 Vist, Överby
Krän Anna Sofia 18501216 Vist, Kränstorp
Jacob Gustaf hade tidigare bott vid Skorpa men flyttade med sina föräldrar till Kränsbo (Kränstorp) omkring år 1850. Han hade lärts upp i smedyrket av fadern. Det är ovisst om han någon tid arrenderade smedjan. Familjen flyttade till Vårdnäs 1852.
1859 1860 Smed Wallman Frans August 18310901 Landeryd
Inflyttad från Ljung 1859. Flyttade till Gärdserum 18