Bokföring för Wist Kyrkliga Syförening 1921
 

Debet Kronor Öre
Behållning från 1920 110 37
Vinst å kaffeförsäljning 76 80
Vinst å saftförsäljning 40 10
Kollekt i Kyrkan 30 02
Svenska Kyrkans mission 44 20
Redovisning av missionsmedlen från missionsauktionen d. 25/11 1920 580 25
Ränta å i Linköpings Spar- bank insatta medel 25 56
Kollekt i Kyrkan vid N.Ö. Smålands missionsförenings årsfest 25 00
Delvis redovisning från missionsauktionen d. 28/6 1921 45 25
Summa Kronor 977 55
Credit
Reseersättning till Kyrkoherde Brunius 5 80
Bröd 47 30
Frakt av d:o 0:80, återfrakt av låda 0,35 1 15
Reseersättning åt Prost. Myrgård 6 20
Till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens
a) hednamissionen   Kr. 200,00
b) sjömansmissionen "      70,00
270 00
Till Svenska Kyrkans
a) sjömansvård Kr. 115,00
b) Kinamission Kr. 115, 00
230 00
Till Lappska Missionen 110 00
Till Samariterhemmet 110 00
Till Samariterhemmet 110 00
Till Stiftsföreningen 30 00
Skördevesperkollekten till Sv. Kyrkans hednamission 44 20
Porto 2 70
Prenumeration å 9 ex Missionstidningen för åren 1920 och 1921 á 2,50 45 00
Inköp av kaffekoppar, 10 duss. 75 00
Summa kronor 977 35

Wist den 1 januari 1922
Axel Broman Soli Deo Gloria

Ovanstående räkenskaper äro av oss undertecknade granskade och riktiga befunna och föreslås full och tacksam ansvarsfrihet.
Märta Hansson Alma Claësson

Avskrivet av Helge Fransson
Nov 2001