Kontrabok för arbetsdrängen Otto Leonard Andersson 

i Bomtorpet på Sturefors Egendom 

För åren 1924-1931. 

Gåva till Hembygdsföreningen från Josef Hackl via Sören i Hagen.

 

Länk till Bomtorpet

 

 

Kontraboken redovisar avtalad lön i kontanter och naturaförmåner, samt tidpunkter under året för utbetalningarna. Nedan redovisas lönestaterna i klartext samt kopior av varje uppslag i Kontraboken.

 

Klicka på Kontraboken för att bläddra i den. 

 

  Lönestater

Lön/År 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
Kontant kr 600 600 600 600 600 615 600 600
Städja kr 10 10 10          
Lyseers. kr 15 15 15 15 15 15 15 15
Vete kg 300 400 300 300 300 300 300 300
Råg kg 500 400 500 500 500 500 500 500
Korn kg 100 100 100 100 100 100 100 100
Blandsäd kg 300 300 300 300 300 300 300 300
Ärtor kg 50 50 50 50 50 50 50 50
Potatis hl 5 5 5 5 5 5 5 5
Osk. mjölk 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095
Sk. mjöl 730 730 730 730 730 730 730 730
Ull kg         2      

 

Anm.

Osk. = Oskummad. Sk. = Skummad

Blandsäden och den skummade mjölken användes förmodligen till grismat.