Kraftstationen vid Kvarntorp

Foto Johan Thorin 19250511