Fiske vid Åkroken. I båten är fiskare Pettersson och Samuel Göransson

Foto Per Göransson 1940-tal