Parti av Stångån vid Skorpa ovan fallen. 
Linbana från pappersmassefabriken i Skorpa till lagerlada vid stationen i Hovetorp

Foto Johan Thorin 19130830

Framåt