636 SKJÖLDEBRAND, ANDERS FREDRIC, greve (n:r 137, Elg-a Tab. 2).

Född 1757 14/7 i Algier. - Död 1834 23/8 i Stockholm. - Son av kommerserådet Eric Brander, adlad Skjöldebrand (n:r 1991) och Johanna Logie samt bror till överstelöjtnanten Johan Georg Skjöldebrand [619]. - Gift 1:o 1779 27/7 i Stockholm med friherrinnan Petronella Constantia von Höpken, född 1757 7/2, död 1780 28/10) på Styvinge (Vist sn, Östergötland) dotter av presidenten friherre Carl Fredric von Höpken (n :r 161) och Petronella Constantia Leytslar; 2:o 1811 15/7 i Gävle med Charlotta Lætitia Ennes, född 1791 29/5, död 1866 17/4 på Stockholms slott, dotter av grosshandlaren i Gävle Per Ennes och Elisabeth Margaretha Brändström.

Student i Uppsala 1773 7/5, "där han uppöfvade sig i Lärdomsyrken och Ridderliga öfningar till år 1774", kvartermästare vid Södra skånska kav. reg. 1774 12/4, stabskornett s. å. 14/12, kornetts indelning 1775, stabslöjtnant 1777 5/6, löjtnant vid Östgöta kav.-reg. 1779 3/4, stabsryttmästare 1783 20/6, ryttmästares indelning 1787 23/2, på indragningsstat vid regementets omorganisation 1791, major i arme'n och överadjutant 1793 15/2, löjtnant vid Livdrabantkåren och överste i armén 1794 19/10, avsked från Livdrabantkåren 1797 16/1, chef för Östgöta lantvärn 1808 7/4 och för Livgren. brig. s. å., chef för norra arme'ns II. fördelning 1809 ./2, generaladjutant s. å. 29/6, generalmajor s. å. 25/9, t. f. överståthållare i Stockholm 1810 20/6 - 1812 7/8, generallöjtnant 1813 24/4, chef för svenska arme'ns I. fördelning i Tyskland s. å. och för kav.-fördelningen s. å., friherre 1814 26/1, chef för armens II. inspektion 1815 12/7, statsråd s. å. 28/11, chef för kronprinsens hovstat 1817 3/7, greve 1819 11/5, general 1820 24/6, en av Rikets Herrar 1822 26/1. - RoK av KMO, KmstkSO, CXIII:s O. - L Svenska Akademien, HLVHAA. HL Fria konsternas A, LVA, LKrVA, LMA (dess ordf. i 18 år) m. m.

Deltog i 1789 års sjöexpedition (slaget vid Öland),. kriget i Tyskland 1813 - 1814, varunder han vann den lysande kavallerisegern vid Bornhöft, samt i Norge 1814.