Wist Lifsmedelsnämnd

Självhushållen i Wist september 1917

Dessutom finns i listan andra äldre och nyare boställen.

 

Nr Hushåll Föreståndare Pers Ha Häst Nöt Svin
Andersbo u Stavsätter
Adolfsborg u Skogs by
110 Aspebråten u Skogs södergård A W L Andersson 5 15 4 13 3
Aspelund u Skogs rusthåll
20 Banketorp u Bjärka-Säby S Samuelsson 4 12 3 13 4
Bergdalen u Vreta by
27 Barkesved u Bjärka-Säby J P Jonsson 5 9 2 10 3
Berget u Göttorp
Berglund u Kringstorp
Bestorp u Sturefors
1 Bjärka-Säby G von Zveighbergh 295 430 81 351 180
Björkelund u Rävantomta
Björkholmen u Gattorp
Björkholmen u Sturefors
89 Björksätter u Bjärka-Säby K Andersson 11 12 3 12 5
90 Björksätter u Bjärka-Säby Anton Hermansson 9 12 2 12 3
Blåsarestugan Stp u Risnäs by
Boberg u Stavsätter
25 Bomanstorp Stp u Torpa N G Sundberg 3 3 2 7 2
124 Bomanstorp Jtp u Bjärka-Säby C P Svensson 4 2 1 3 1
Bomtorpet Stp u Bostorp
Bomtorpet u Sturefors
101 Borrtorp A Lind 3 2 0 3 1
Borrtorp u Kringstorp
Bostorp u Bjärka-Säby
Brahus u Skogs Skattegård
119 Braberg u Norrberga by Erik Gylling 2 6 0 5 1
Brinken jt u Markustorp
Brinken rt u Markustorp
29 Brommetorp u Torpa Josef E Ström 4 8 3 11 4
Buskstugan u Vreta by
87 Bäck u Sturefors A Liljegren 7 9 0 9 2
Bäck u Hovetorp
Bäckfall u Risnäs by
Börsebo u Styvinge
16 Cedersberg u Bjärka-Säby David Flärd 10 25 5 21 5
Dala u Bjärka-Säby
Dalkullen?
95 Dalshult Oskar Viren 11 32 9 31 18
48 Damin u Stavsätter C G Samuelsson 3 6 0 11 1
Danielstorp u Stavsätter
Dunderhult u Torpa
Dånhall
112 Ebbetorp Karl Persson 4 13 2 11 3
Ekelund u Skogs rusthåll
Ekelund u Markustorp
Ekelund u Säby
Eketorp u Kringstorp
Enbacken u Skogs Södergård
Eriksberg u Skälstorp
125 Eriksholm u Styvinge E J Oden 3 4 1 3 14
Fagerhult u Dalshult
33 Fallemo u Bjärka-Säby Alfred Gustafsson 5 6 0 11 6
Fallemo Lilla u Fallemo
Farsbo u Stavsätter
Filbacken u Rävantomta
43 Fiskarstugan u Cedersberg F Gustafsson 4 3 1 5 3
54 Fiskvik u Stavsätter P E Sjöö 5 3 0 5 2
Flådra u Stavsätter
81 Flånstorp u Sturefors C A Forsling 12 10 2 9 5
Fredriksberg u Karsnäs
Fredriksdal u Skogs Södergård
Frimanshemmet u Skogs by
Förstad u Stavsätter
57 Gasarp K Andersson 9 16 6 17 4
Gatan u Bjärka-Säby
Gatstugan u Torpa
70 Gattorp P A Nyberg 7 14 3 7 2
85 Grimsmålen u Sturefors C E Claesson 6 9 4 12 3
Grindstugan u Karsnäs
Grindstugan u Torpa
Gruvstugan u Hovetorp
Gräshorva u Fallemo
Grönlund u Skogs Södergård
Grönsveden u Sturefors
22 Gunnarsbo u Bjärka-Säby Didrik Karlsson 7 11 2 15 7
Gärdet u Skogs by
8 Göttorp u Bjärka-Säby Axel Eriksson 7 18 4 14 7
Göttorp grenadiertorp
Hagahult ?
Hagalund u Risnäs by
Haganäs u Markustorp
86 Hagen u Bjärka-Säby C J Wallman 5 6 0 6 1
Hagen lilla u Bjärka-Säby
Hagen u Skogs Skattegård?
Hagstugan u Bostorp
Hagsätter u Bostorp
Hamradal u Skogs by
Hamralund u Skogs by
Hjortkälla u Styvinge
Hjälmstugan u Bjärka-Säby
Hovetorp u Bjärka-Säby
Hultet u Wässentorp
34 Humpen u Skälstorp Amalia Gustafsson 7 5 0 8 2
105 Husby O Gustafsson 9 15 5 15 2
31 Hybbeln u Torpa A F Eriksson 4 3 2 4 2
83 Hybbeln u Sturefors C A Johansson 3 7 0 8 3
55 Håkantorp u Stavsätter O Eriksson 1 3 0 4 0
17 Hållingstorp u Bjärka-Säby C G Lind 7 25 8 22 6
Hållingstorp grenadiertorp
37 Häradsveden u Torpa Karl Johansson 4 4 0 9 1
49 Hässelkulla u Stavsätter P A Roos 5 5 2 6 3
32 Hästemo u Bjärka-Säby C J Karlsson 4 11 3 18 7
Hökhult u Sturefors
Högmo u Bjärka-Säby
59 Ingetorp u Sturefors S A Svensson 10 9 4 5 9
Isaksberg u Nordanbacka
93 Jordstorp u Bjärka-Säby Albert Cederkvist 4 13 4 11 3
80 Jubäck u Åndebäck? A F Gustafsson 6 11 1 11 3
52 Kalvsveden u Stavsätter F G Wiström 8 6 0 8 2
Kammarbo u Markustorp
Karlsberg u Skogs rusthåll
Karlsberg u Norrberga by
12 Karsnäs u Bjärka-Säby C A Johansson 10 23 4 20 4
Klementstorp u Bjärka-Säby
94 Klint u Bjärka-Säby K A Andersson 7 18 5 17 7
126 Klockarängen u Nordanbacka A O Andersson 0 3 0 3 1
Knaggelsten u Cedersberg
Kohagen u Sturefors
Kolbotten u Torpa
Korsbacken u Markustorp
Korset ?
77 Kottsätter u Björksätter K Karlsson 2 3 0 5 2
Kranstorpet u Skogs Skattegård
13 Kringstorp u Bjärka-Säby Carl Nilsson 10 30 5 35 9
64 Kristinelund u Risnäs by C Johansson 3 2 0 2 1
121 Kränstorp u Bjärka-Säby P J Svensson 3 5 1 6 1
Kullen u Bjärka-Säby
Kvarnstugan u Stavsätter
Källstugan u Vreta by
Källsätter u Stavsätter
Källtorp ?
Kämpestugan u Skogs rusthåll
88 Kärr u Åndebäck? C W Gustafsson 7 13 3 11 11
115 Labbenäs u Bjärka-Säby J A Johansson 5 14 3 17 2
28 Landamäre u Bjärka-Säby G Gustafsson 6 5 0 10 3
Lilla Tjugmålen u Torpa
39 Lilla Långnäs u Hovetorp? Per Eriksson 7 8 0 11 7
40 Lilla Långnäs u Hovetorp? J A Andersson 10 17 3 16 5
Lilla Tolmålen u Kringstorp
Lilla Tolstorp u Kringstorp
Lillängen u Norrberga?
75 Lillsätter u Åndebäck L J Karlsson 4 6 0 7 2
Lindestugan u Skälstorp
Lorstugan u Karsnäs
35 Lugnet u Torpa C Wikvist 8 9 2 13 7
Lundstorp ?
Lundstugan u Skälstorp
Löfhagen u  Kringstorp
Löten u Toketorp
Löten u Torpa
Lövingsborg u Skogs Norrgård
76 Lövsveden ? C F Larsson 4 8 0 9 3
Lövsätter u Norrberga by
44 Lövudden u Stavsätter Hj Magnusson 7 4 0 9 1
98 Markustorp A Jaensson 8 8 0 11 2
99 Markustorp O E Johansson 5 10 2 10 3
100 Markustorp Valfrid Nilsson 7 10 3 12 4
Mossen u Markustorp
Mosshult u Torpa Jonas Jonsson
19 Mumsmålen u Torpa J Olsson 4 14 4 12 3
Murtorpet u Styvinge
53 Myran u Stavsätter Olov Roos 2 5 0 5 3
58 Mårdstorp u Bjärka-Säby C G Gustafsson 9 25 4 22 11
96 Mörketorp u Bjärka-Säby E Sundström 5 10 4 10 2
97 Mörketorp u Bjärka-Säby A Viren 5 10 2 8 2
106 Norrberga Johan Nilsson 3 10 0 8 2
113 Norrberga J L Johansson 9 18 4 13 2
114 Norrberga
Krutsjudaregård 43
John Samuelsson 6 15 1 15 2
117 Norrberga
Lillängen 45
A Karlsson 4 5 0 6 2
120 Norrberga 
Krutsjudaregård 46
K Rubin 7 5 2 3 1
Norrliden ?
Norrsätter ?
82 Nybygget u Bostorp? Gustaf Hagberg 4 6 0 8 3
Nydal u Torpa
73 Nyhagen u Norrberga by Gustaf Palmkvist 6 2 0 2 1
Nysätter u Torpa
Nysätter u Skogs Skattegård
Nysätters slätt,  u Sturefors?
107 Nytorpet u Styvinge A F Gylling 6 2 1 3 1
Opphem ?
116 Paradis u Skogs by O Andersson 6 3 0 3 2
Peenemynde u Sturefors
Persbo u Stavsätter
23 Pinnerum u Hållingstorp J P Karlsson 6 13 5 14 4
50 Pirum u Stavsätter S A Eriksson 7 5 0 6 3
103 Prästgården u Kyrkan C F Klaesson 14 22 5 21 4
Prästgårds Kjällsätter u Rävantomta
91 Ringetorp u Bjärka-Säby J F Johansson 6 15 4 10 3
92 Ringetorp u Bjärka-Säby Carl Johansson 8 13 3 17 4
14 Ringsnäs u Bjärka-Säby C F Lindkvist 6 22 4 18 4
Risberga u Risnäs by
60 Risnäs Nergård u Sturefors Aug Göransson? 9 18 3 17 4
62 Risnäs Spånggård u Sturefors P G Gustafsson? 8 27 6 21 5
63 Risnäs Stengård u Sturefors J W Kristoffersso 8 15 1 16 3
Risnäs Storgård u Sturefors ?
61 Risnäs Överby u Sturefors Aug Karlsson 10 21 4 19 3
Rosendal u Kringstorp
Rosendal u Vreta by
74 Rudan u Risnäs by Hj Bergström 0 0 0 0 0
Rävantomta u Kyrkan
Rävängen u Sturefors
Röksbro u Kringstorp
26 Sadelmakartorp u Bjärka-Säby Hj Larsson 2 3 0 3 2
51 Sand u Stavsätter A P Johansson 5 7 0 12 3
Sandstorp ?
104 Seltorp u Kyrkan C O Svensson 3 17 0 10 4
Sjöberga ?
Sjöberget u Markustorp
Sjöstugan ?
Sjösätter (nedre) u Skogs Södergård
102 Sjösätter (övre) u Skogs Södergård A Stolt 4 2 0 3 1
Sjöändan västra  u Markustorp
Sjöändan östra  u Markustorp
Skogshall u Skogs by
Skogs by
11 Skogs Norrgård Carl Andersson 5 15 3 17 3
7 Skogs Skattegård Gustaf Andersson 17 41 6 38 7
6 Skogs Södergård Axel Jonsson 33 59 11 39 3
109 Skogs Östergård Gustaf Jonsson 4 10 2 12 4
Skogs grenadiertorp
Skogsstugan u Risnäs by
Skogstorp u Skogs Skattegård
Skojarstugan u Cedersberg
Skorpa ?
108 Skrinhult u Rävantomta? E Forsén 3 4 1 3 2
Skräddarestugan  u Wässentorp
Skyttetorpet u Cedersberg
15 Skälstorp u Bjärka-Säby Werner Eriksson 8 16 3 15 5
Skärpan Stp u Norrberga by
122 Smedstorp u Torpa P V Andersson 2 2 0 5 1
84 Smedstugan u Sturefors N P Jonsson 2 0 0 1 1
Snarbygget u Skogs by
Snickartorpet u Styvinge
47 Snörom u Stavsätter C A Carlsson 2 5 0 6 2
41 Solbacken u Hovetorp V Wikvist 8 6 2 6 8
42 Solberga u Hovetorp Vilhelm Larsson 8 5 0 10 13
Sparrvik u Labbenäs
Spjut ?
78 St. Dala u Sturefors Hj Andersson 8 9 3 5 3
45 Stafsborg u Stavsätter V Fransson 7 3 0 6 8
46 Stafslund u Stavsätter C F Fransson 4 3 0 5 1
2 Stafsätter Thor Lundblad 76 188 36 150 1
Stensätter u Torpa
Stensätter u Styvinge
Stjärnstugan u Skälstorp
Stohagen u Sturefors
24 Stora Hagen ? Frans Andersson 3 6 3 7 2
38 Stora Långnäs u  Hovetorp A F Larsson 7 12 5 10 4
123 Storängen u
Norrberga 31 Lillgård
A F Andersson 4 6 2 9 3
Strömshult u Skogs rusthåll
3 Sturefors T G Bielke 214 306 38 232 27
4 Styvinge u Staten E Johansson 22 80 10 50 4
Ståltorpet Stp u Risnäs by
118 Sundet u Sturefors Gustafsson 10 4 0 7 1
Svartsätter u Stavsätter
Sveden  u Markustorp
111 Sälgsätter A Carlsson 8 13 2 14 5
9 Sätra C J Fredriksson 6 16 3 16 3
Söderhult u Stavsätter
Sörängen u Stavsätter
72 Tacketorp u Sturefors C J Johansson 4 9 0 9 2
Tegneby u Sturefors
Tjugmålen1 u Torpa
Tjugmålen2 u Torpa
36 Tjugmålen u Torpa D Åström 5 15 1 17 2
69 Toketorp u Sturefors J A Lind 9 20 3 12 5
10 Tolemålen u Kringstorp S Markman 6 7 6 12 9
Lilla Tolstorp u Kringstorp
21 Tolstorp u Kringstorp Ernst Jaensson 8 7 4 5 2
30 Tomta u Torpa C P Lilja 3 2 0 6 1
Torpa u Bjärka-Säby
Ulriksdal u Nordanbacka
Vallmo u Skogs by
5 Wessentorp u Bjärka-Säby Albert Ekdahl 37 75 16 54 19
71 Winstorp u Sturefors Oskar Johansson 6 18 5 11 5
65 Vreta u Sturefors G A Viking 9 12 0 9 2
66 Vreta u Sturefors Viktor Gustafsson 15 17 2 14 5
67 Vreta u Sturefors N F Gustafsson 9 12 2 9 4
68 Vreta u Sturefors Gustaf Andersson 4 12 2 9 2
56 Västerås u Stavsätter C Holm 3 4 1 4 2
Västra Lund  u Wässentorp
18 Åkroken u Bjärka-Säby A G Ströhm 4 12 3 14 10
79 Åndebäck u Bjärka-Säby G Karlsson 4 13 2 12 3
Åttingen u Skogs Södergård
Ängstugan u Skogs rusthåll
Örebro u Stavsätter
    S:a 1385 2383 434 2145 677


Nedskrivet 1917 av Albert Ekdahl, Avskrivet 1994 av Anders Ekdahl