Berglund

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1850C 1880 Torpare Larsson Anders 1811 Landeryd 1896
Anders kom till Vist 1837 och var en tid vid Skogs Södergård. Blev sedan bonde vid Kringstorp och även senare statare därstädes. Slutligen fick han torpet Berglund som undantagsställe. Det var han som odlade upp jorden till torpet.
      Jönsdotter Stina Kajsa 1805 Slaka 18830211 Ålderdom  
      Andersson Karl August 18370102 Slaka


      Andersdotter Johanna Matilda 18390223 Vist, Skog Rust


      Andersson Johan Fredrik 18410306? Vist, Skog Rusthåll


      Andersdotter Sofia Karolina 18430621 Vist, Skog Rusth.


      Andersson Gustaf Adolf 18491106 Vist, Kringstorp 1918 Ålderdoms-
svaghet
Gustaf efterträdde sin far som brukare av Berglund. Se nedan
       
1880 1913 Torpare Andersson Gustaf Adolf 18491106 Vist, Kringstorp 1918 Ålderdoms-
svaghet
gustav-i-berglund-1916.jpg (28009 bytes)

För mer att läsa om Gustaf i Berglund klicka här.
      Norrbom Augusta Sofia 1846 Åtvid 1899 Lungsot
      Andersson Gustaf Hjalmar 18810830 Vist, Berglund


      Andersson Signe Matilda Charlotta 18840622 Vist, Berglund


      Andersson Ernst August 18881015 Vist, Berglund


      Gustaf Adolf var son till förre brukaren Anders Larsson.
1880 1913 Torpare Andersson Gustaf Adolf 18491106 Vist, Kringstorp 1918 Ålderdoms-
svaghet
 
      Gustaf bodde kvar som torpare efter hustruns död. Åtminstone sonen Ernst August bodde också kvar och dessutom fanns där under en period hushållerskan Hulda Sandström med barn. Se  nedan och bild.
1900 1900 Dräng Gustafsson Karl Johan 1873 Åtvid      
      Enligt SCB. In-och utflyttningsår är okända.
1910 1910 Hushållerska Sandström Hulda Maria 1874 Viby      
      Sandström Hilma 1899        
      Sandström Alice 1905        
      Sandström Magnhild Maria Elvira 1910 Vist, Berglund      
      Enligt SCB. In-och utflyttningsår är okända.
1913 1918 Till hus Andersson Gustaf Adolf 18491106 Vist, Kringstorp 1918 Ålderdoms-
svaghet
 
      Bodde hos sonen Ernst August som övertagit torpet.
1913 1919 Torpare Andersson Ernst August 18881015 Vist, Berglund


      Bengtsson Hulda Maria 1890 Hällestad


      Familjen flyttade 1919 till Motala.
1919 1934 Skogsarbetare Johansson Karl Alfred 1874? Vist, Stjärnstugan


      Wallin Klara Karolina 18731116 Vist, Barkesved


      Johansson Karl August 1898 Vist      
      Johansson David 1901 Vist


      Johansson Helga Elisabet 1906 Vist      
      Johansson Astrid 1911 Vist


      Johansson Sven Arvid 1912 Vist      
      Eftersom viss jord hörde till Berglund, var Karl jämsides med skogsarbetet också småbrukare med 2 kor, gris och höns.
Karl hade innan han kom till Berglund arbetat vid trämassafabriken i Skorpa.
Familjen flyttade från Berglund till Sågarstugan vid Skorpa.
1934 1936 Skogsarbetare Johansson David 1901 Vist


      Bodde tillsammans med sin syster Astrid.
Båda flyttade till Ukna s:n, där David blev bonde.
1934 1936 Hushållerska Johansson Astrid 1911 Vist


      Bodde tillsammans med sin bror David.
Båda flyttade till Ukna s:n, där David blev bonde.
1941 1948 Skogsarbetare Johansson Helge 19020000 Vist, Lövingsborg


      ? Alice 1913 Vist, Hovetorp


      Fortfarande fanns på 1940-talet viss öppen jord vid Berglund, varför Helge jämsides med skogsarbetet också var småbrukare med ett par kor, svin och höns. För vinterfoder till korna fick Helge slå med lie gräs på ängsbackar, banvallar, dikes- och vägrenar.