Berglund

Arkivbilder  Boende


Berglund 000616

Torpet Berglund, förr under Kringstorp, är beläget ca 6 km sydöst Bjärka-Säby utefter vägen mot Åtvidaberg intill sockengränsen Vist - Grebo. (RT90:  O 1501539; N 6457237)

På den tiden greve Saltza ägde Säby fanns där torpet Berglund nu ligger en s.k. jordkula vars ena vägg utgjordes av branta sidan av den bergknalle på vilken den nuvarande stugan ligger.

Efter vad omtalat är, var en man som kallades Pump-Jon den förste som bodde vid Berglund. Så småningom lyckades han uppföra en liten ryggåsstuga helt nära jordkulans grund. Den stugan var en s. k. sjuvarvsstuga och hade ett enda rum med stor spiselmur och tre små fönster. Någon jord att räkna med odlade han inte upp. Till sitt försörjning ”gjorde han korgar och gick ikring och stal”. En gång brände han så att det tog eld i skogen. För detta fick han 28 dagars vistelse i häkte på vatten och bröd.

Pump-Jon hade i ett tidigare äktenskap flera barn, bl.a. sonen Janne Pump som blev en beryktad stortjuv och nästan jämt satt i häkte. En gång stal han kyrksilvret ur Adelövs kyrka i Småland. Han dog i häktet i lungsot. (berättat till Bjärka-Säby-arkivet av G. Nilsson och Wirén).

Arealen åker m.m. som hörde till torpet var ringa. 1860 års karta anger dåvarande arealen till följande: Gårdstomt 18.3 kpl, åker 1 td1 14.7 kpl, hårdvallsäng 5 td1 3.5 kpl.

1865 blev torpet belagt med dagsverksskyldighet. Sannolikt hade viss nyodling skett som ökat arealen. Sålunda stipulerades följande skyldighet:

26 vinterdagsverken värderade till 50 öre/dagsv.
26 sommardagsverken värderade till 75 öre/dagsv.

 Uppdaterad 2017-04-19