Björkelund

Boende


Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 
Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1789 1811
Berg Måns 1727 Bälaryd
Ryttare

Håkansdotter Maja 17?? LommarydMånsdotter Anna 1781?Under tiden 1759 – 1783 hade Måns varit ryttare vid Jönköpings infanteriregemente. 1789 hade han inflyttat till Vist socken. Kanske kom familjen redan då till Björkelund, där de var bosatta 1792 och bodde kvar till 1811 då de flyttade till Stavsäter.
1792 1812 Torpare Eriksson Anders 17550824 Vist, Mörketorp 1812 Svagt bröst och lungsot
Pettersdotter Maja 17560306 Vist, Humpen 1820 Bröstsjukdom
Vid tiden för giftermålet 1779 var båda bosatta vid Mörketorp, där de bodde några år framåt. 1791 bodde de vid Skog och 1792 vid Björkelund.
Familjen fick 5 barn varav en dotter levde vid Majas död.
1806 1811 Daglönare Persson Johannes 1781 Nykil


Månsdotter Anna 1781?Anna Månsdotter var född i Björkelund och boende där vid tiden för giftemålet 1806. Hon var dotter till Måns Berg därstädes.
Familjen flyttade till Landeryd 1811.
1812 1820 Änka Pettersdotter Maja 17560306 Vist, Humpen 1820 Bröstsjukdom
Änka efter Anders Eriksson.
1817 1818
Vång Johan 1788 Värna

Roteringskarl
Singenborg Maja Greta 1792 Törnevalla


Vång Stina Sofia 18131008 Tingstad


Vång Johan Gustaf 18170131 Landeryd


Familjen kom från Landeryd 1817 och flyttade åter till Landeryd 1818.
1820 1821 Daglönare Persson Petter 17852111 Nykil


Persdotter Stina Kajsa 17860716 Skeda


Persdotter Anna Kajsa 18170828 Skeda


Flyttade till Skog 1821.
1822 1825 Torpare Andersson Daniel 17640319 Link, S:t Lars, Berga 1825 Nervslag
Persdotter Greta 17610116 Nykil


Andersdotter Anna Maja 17920404 Slaka


1826 1829 Torpare Johansson Erik Gustaf 17921001 Linköping


Steckman Inga 17980522 Grebo


Johansson Erik Johan 18230907 Vist, Rävängen


Johansdotter Anna Charlotta 18270307 Vist, Björkelund


Hade tidigare bott i Rävängen. Flyttade 1829 till Slaka.
1829 1830 Torpare Eriksson Lars 17760315 Svinstad 1830 Hetsig feber Son till Erik Fröling och Maja Greta Persdotter.
Andersdotter Anna Maja 17920404 Slaka


Lars hade 5 barn från ett tidigare äktenskap. Uppgifter om dessa saknas.
1830 1834 Torpare Samuelsson Johan 17990111 Vist, Skälstorp


Gustafsdotter Anna Stina 18020429 Vist, Skyttorpet 18340814

Johansdotter Maria Karolina 18310404 Vist, Björkelund


Johan Samuelsson och dottern Maria Carolina flyttade till Filbacken 1834.
1838 1840? Daglönare Wängman Samuel 1781 Vårdsberg


Persdotter Maja 1782 Vist


Kom från Ebbetorp 1838 och flyttade till Hjortkällan.
1839 1841 Torpare Vetterberg Johan Gustaf 18160922 Vist, Cedersberg 1871
Ofärdig
Månsdotter Anna Lena 18170510 Vårdnäs 1845 Nervfeber
Vetterberg Johan August 18401013 Vist, Björkelund


Vetterberg Karl Gustaf 18450415 Vist, Carlsberg


Flyttade som nygifta 1839 till Björkelund och därifrån vidare till Pastorsgården.
1841
Plogmakare Karlsson Ljunggren Peter 17991106 Ledberg

Plogmakare
Rinnman Johanna 18120828 Stora Åby


Ljunggren Frans Gustaf 18371121 Vist, Stohagen


Ljunggren Karolina 18390125 Vist. Stohagen


Ljunggren Fredrik Malkom 18400320 Vist, Stohagen


Ljunggren Axel August 18450125 Vist, Björkelund


Familjen kom från Ekeby socken 1837 och bodde i Stohagen till 1841 då den flyttade till Björkelund. Dessutom bodde barnen Karl Anders (f.1826) och Johan Peter (f. 1832) från Peters 1:a äktenskap i huset.
1856 1891 Torpare Månsson Samuel Petter 18170106 Vist, Filbacken 18910331

Johansdotter Anna Sofia 18250325 Harstad 19110220

Månsson Per August 18570905 Vist, Björkelund


Månsson Karl Johan 18600126 Vist, Björkelund


Månsson GustavFredrik 18621218 Vist, Björkelund


Månsson Anna Matilda 18651128 Vist, Björkelund


Inflyttade som nygifta i Björkelund.
1870 1875 Änka Svensdotter Inga Lena 17911127
18750312

Mor till torparen Samuel Petter Månsson.
1891 1911 Änka Johansdotter Anna Sofia 18250325 Harstad 19110220

Änka efter Torparen Samuel Petter Månsson.
1891 1936 Orgel-
trampare
Månsson Per August 18570905 Vist, Björkelund


Per August hade inflyttat till Vist från Landeryd 1888. Han var son till änkan Anna Sofia som också bodde i Björkelund till 1911(se ovan).
1912 1916 Lägenhets-
ägare
Johansson Per Gustaf 18450117 Tjärstad 19160622

Andersdotter Kristina 18510718 Skeda 19270129

Persson Oskar Leonard 1876 Skeda


Persson Axel Vilhelm 1879 Skeda


Persdotter Anna Matilda 1883 Vist, Nytorp


Persdotter Elsa Maria 1886 Vist, Nytorp


Persdotter Hilda Kristina 1887 Vist, Nytorp


Persdotter Emma Alfrida 18900602 Vist, Nytorp


1916 1927 Änka Andersdotter Kristina 18510718 Skeda 19270129


Persdotter Emma Alfrida 18900602 Vist, Nytorp


Dotter till Kristina Andersdotter. Inflyttade 28/12 1916 från Katarina med sonen Gustaf Georg (f. 1913) och fick 1917 sonen Gösta Vilhelm. Gösta Vilhelm utflyttade 1922 och flyttade tillsammans med Gustaf Georg till Linköpings Domkyrkoförsamling 5/8 1925.
1927 1928 Sågverks-
arbetare
Svensson Folke Holmfrid 19020409 Bjälbo


Adolfsson Eva Karolina 19070417 Vist, Norrberga


Svensson Dagny Marianne 19270428 Vist, Björkelund


Familjen flyttade till Bankekind 5/12 1928.
1928 >1939 Lägenhets-
ägare
Olsson Olof Axel Rudolf 18620729 Horn

Magasinsdräng
Johansson Almida Johanna 18631024 Hägerstad