Prästgårds Kjällsätter

Boende


Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 
Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1759C 1779
Persson Lars 1729C
17850310 Bröstfeber
   
Johansdotter Lotta 1727
17791229 Fross
   
Larsdotter Kristina 1754
17751216 Svullnad
   
Larsson Per 17590903 Vist, Prästgårds Källsätter 17960218 Lungsot
   
Larsson Johan 17621021 Vist, Prästgårds Källsätter 17660805 Magplågor
       
1779 1785
Persson Lars 1729C
17850310 Bröstfeber
      Larsdotter Sara 17480206 Vist, Bostorp 18040314 Håll bröstfeber
      Larsson Karl 17810422 Vist, Prästgårds Källsätter


       
1785 ???? Till hus Larsdotter Sara 17480206
18040314
Håll bröstfeber

      Från denna tiden finns husförhörslängderna bevarade i Vist socken. Vi återfinner nu Lars Perssons andra hustru Sara med sonen Carl boende till hus här. Det är en orsak till att vi kan placera just denna familj i rätt Kjällsätter. Här bor nu också Petter Larsson, som föddes här 1759. .
1790 1796 Salpetersjudare-
dräng
Larsson Per 17590903 Vist, Prästgårds Källsätter 17960218 Lungsot Per var son till Lars Persson.
      Håkansdotter Stina 17680410 Vist, Västerås 18200918 Vattusot Stinas föräldrar var vid någon tidpunkt torpare vid Västerås i Stavsäter.
      Petter Larsson gifter sig 1790 med den 22-åriga Stina Håkansdotter. Petter var till yrket salpetersjudaredräng. Detta äktenskap varade i 6 år. I februari 1796 dog Petter 36 år gammal. Orsaken var lungsot. Inga barn fanns i äktenskapet.
1796 1798 Änka Håkansdotter Stina 17680410 Vist, Västerås 18200918 Vattusot  
      Stina är nu ensam i nästan 3 år. Flera änkor, somliga med barn, bor nu som inhyses i Kjällsätter, troligen ett bidrag till Stinas försörjning.
1798 1806 Skomakare Svensson Johan 1772 Djursdala 18060520 Fallandesot
      Håkansdotter Stina 17680410 Vist, Västerås 18200918 Vattusot  
      Johansdotter Kristina Katarina 17990422 Vist, Prästgårds Källsätter 1799

      Johansson Samuel 18000723 Vist, Prästgårds Källsätter


      Johansdotter Maria Kristina 18031226 Vist, Prästgårds Källsätter 1803

      Stinas andra äktenskap.
1806 1808 Änka Håkansdotter Stina 17680410 Vist, Västerås 18200918 Vattusot  
       
1808 1820
Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
   
Håkansdotter Stina 17680410 Vist, Västerås 18200918 Vattusot Enligt dödboken var det en fattig hustru som dog.
   
Nilsdotter Maria Lisa 18080423 Vist, Prästgårds Källsätter 18740729 Förstoppning
   
Nilsdotter Lena Kajsa 18110513 Vist, Prästgårds Källsätter


      Stinas tredje äktenskap.
Efter 2 år är det tid för ett nytt giftermål. Denna gång gifter Stina sig med Nils Persson. Han var född i Linköping, men enligt dödboken " vore hans föräldrar obekante för detta samhälle". ( Detta bevisar avståndet mellan Vist och Linköping på den tiden). Nils är till yrket daglönare vid prästgården. 
1820 1821
Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
       
1821 1826
Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
   
Kempe Inga 1782 Vårdnäs? 18230306 Lungsot
   
Nilsdotter Johanna 18211102 Vist, Prästgårds Källsätter


      Efter att ha varit ensam drygt ett halvt år gifter Nils om sig med den jämnåriga Inga Kempe. Inga Kempe var granne med Nils. Hon var dotter till grenadjären Kempe i Skog som var helt emot äktenskapet. Han gjorde dottern arvslös för att Nils Persson inte skulle få något om de skulle dö under Ingas livstid. Detta testamente ändrades sen efter Ingas död, så att dotterdottern Johanna (född 2/11 1821) fick samma arvsrätt som övriga arvingar efter Ingas föräldrar.  (Uppgiften om testamentet kommer från Karl Wilhelmsson).
1826 1832 Dagsverkstorpare Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
      Svensdotter Johanna 18001124 Värna 18320210 Tidig barnafödsel Johanna var torparedotter från Svinsta socken. 
      Nilsdotter Anna 18280202 Vist, Prästgårds Källsätter


      Nilsson Gustaf 18310105 Vist, Prästgårds Källsätter


      Nils gifter sig redan efter ett halvår med den 18 år yngre Johanna Svensdotter. Denna gång sker vigseln i prästgården. Vid denna tid är Nils dagsverkstorpare vid Kjällsätter i en femårsperiod. Nils dömdes 1832 för att ha misshandlat sin hustru, som varit i havande tillstånd, varefter hustrun avled. Straffet blev 28 dygns vatten och bröd. Orsaken ansågs vara var för tidig barnafödsel. Hon blev 32 år gammal. Någon avvittring till barnen kunde ej ske, då skulderna översteg tillgångarna.
1832 1834
Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
      Änkling. Han har två små barn från föregående äktenskap att ta hand om. De vore vid denna tid 3 och 5 år.
1834 1841
Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
      Jönsdotter Stina Maja 1787 Svinhult 18410307 Vattusot Föräldrar: Skattem Jöns Olofsson och Hustru Chr. Pålsdtr
      Adamsdotter Johanna 18240415? Vist

Född utom äktenskapet
      Nils fjärde äktenskap ingås med den 44-åriga änkan Stina-Maja Jonsdotter. Stina hade tidigare varit gift med grenadjären Thore i Bomanstorp. Hon hade tidigare fött ett oäkta barn. Faddrar till detta barn var Nils och hans hustru Inga. 
1841 1856 Till hus Persson Nils 17821224 Linköping 18561008 Ålderdomssvaghet
      Efter nästan 50 års boende i Kjällsätter dog Nils i oktober 1856. Han var då 73 år och dödsorsak var ålderdomssvaghet. Nils liv hade säkert varit både fattigt och slitsamt. Hans ålders dagar förefaller dock ganska bra. Han levde kvar i Kjällsätter, där ha

Nils har nu slutat sitt arbete som daglönare vid prästgården. Äldsta dottern Maja-Lisa ( vars moder var Stina Håkansdotter ) är nybliven änka och har flyttat hem till Kjällsätter medförande två små pojkar. Hon födde ytterligare en liten son ett 10-tal år efter sin ankomst hit. Hon ingick inget nytt äktenskap utan levde som änka och fattighjon hos Nils till hans död.

Efter nästan 50 års boende i Kjällsätter dog Nils i oktober 1856. Han var då 73 år och dödsorsak var ålderdomssvaghet. Nils liv hade säkert varit både fattigt och slitsamt. Hans ålders dagar förefaller dock ganska bra. Han levde kvar i Kjällsätter, där han levat större delen av sitt liv omgiven av dottern och de små barnbarnen.

Maja-Lisa kan ha bott kvar en kortare tid, men 1860 återfinns hon som inhyses i Filbacken. Efter 1860 är Kjällsätter inte nämnt i kyrkboken. Slutet blir en hundraårig bosättning av samma släkt i Kjällsätter.