Prästgårds Kjällsätter
Boende  Läs även här.
 

007 = Ekonomibyggnad, kanske hölada. 

PG KS = Grund med murstock till Prästgårds Källsätter. 

009 = Mycket tydliga spår av gamla åkrar, nu bevuxna med grov skog.

Läge Koordinater Byggt Övergivet
Västsydväst Seltorp, söder Eriksholm X:6466719 Y:1493832 1759 1865

 

 

Det är ett bryderi med två hus, som har samma namn och som ligger så nära varandra. Under de första åren nämns aldrig stamfastighetens namn i samband med husen. Först med husförhörslängdernas tillkomst har vi ett Prästgårds Kjällsätter och ett Skogs Kjällsätter. Skogs Kjällsätter finns på karta 1783. Huset är då omgivet av kålgård och humletäppa. Det har, som vi kan se, funnits några år vid denna tid, Första gången Kjällsätter nämns är på sommaren 1759, då Per föds. Skäl finns att tro, att detta är vårt Kjällsätter. Pers föräldrar hette Lars Persson och Lotta Johansdotter. Båda var vid den här tiden i 30-årsåldern. De var med säkerhet inflyttade från någon närliggande socken. Den slutsatsen kan vi dra därav, att dottern Kristina var född 1754(enligt dödboken), men jag har inte funnit henne bland födda i Vist.

 

 

Av Prästgårds Kjällsätter återstår en tydlig husgrund till ett bostadshus ca. 6 x 8 m, murstock med tegelinblandning. Helt nära husgrunden finns resterna av en jordkällare. Ca 20 m från bostadshuset finns grund och en utplanad yta efter något som har varit en liten ekonomibyggnad, en liten ladugård eller något i den stilen. En bit från huset finns den vattenkälla som givit stället dess namn. Ytterligare en bit från husgrunden finns en tydlig grund efter någon form av ekonomibyggnad, kanske en hölada. I närheten av husgrunden till bostadshuset finns fortfarande planterade buskar o träd som för en tynande tillvaro i den mörka granskogen.
I jordkällaren hittades en profilerad tegelsten möjligen av den typ som användes när man murade valvribbor och dylikt, främst i kyrkor! Stenen är ca 200 mm lång, 127 mm bred och 70 mm tjock.


 Uppdaterad 2022-06-06