Sockenbyggningen

Boende

 
Sockenbyggningen på plats i Slättbacka 050828
Läge Koordinater Byggt Övergivet
I Vist kyrkby X:6467163  Y:1490164 1813 1875


Enligt sockenstämmoprotokollet den 7 december 1813 var Sockenbyggningen nu färdigbyggd. Byggnaden hade uppförts som skolhus med fullmäktigelokal och lärarbostad.

Socknen hade hade redan före 1810 anställt en ung studerande vid namn Salomon Salmoni, som sedan januari år 1800 "med vederbörande Sockenpatroners begifvande, öppnat ambulatorisk undervisning i Läse- Sskrif- Räkneöfningar samt något Svensk Historia och Geografi bland allmogens barn".

Byggnaden flyttades någon gång efter 1875, då den ersattes av den den nyuppförda Kyrkskolan, till Slättbacka, där den under lång tid användes som skola. Nu (2005) är den privatbostad.

Uppdaterad 2017-04-15