Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp

År 1856 den 8 augusti förrättades på anmodan, Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp, Wist Socken och Hanekinds Härad, som med Döden afled den 9. sistlidne Maji och efterlemnade sin hustru Maja Stina Jonsdotter och följande Arfvingar, nemligen: Myndige sönerne: Hemmansegaren Johan Christian Wirén i Norstad, Kettilstad socken, Rusthållaren Nils Gustaf Wirén i Tjusentorp, Grebo socken, Salomon Anders Wilhelm och Frans Alfred Wirén i Markustorp, samt döttrarne: Anna Charlotta, gift med Hemmansegaren Carl Larsson i Nord-America, hvars rätt härvid bevakades af dess faderbroder Inspectoren J. Wirén i Månestad, Wårdsbergs socken, Maja Stina, 36 år och Carolina Mathilda, 18 år, omyndiga, hvilkas rätt härvid jämväl bevakades af deras faderbroder förenämnde J Wirén, efter aflidna Dottern Lena Sofia, som varit gift med Rusthållaren Per Johan Ericsson från Kopparhult, Nykils socken, 4 dotterbarn, Sönerne: Johan Adolf, 13 år, och Per Gustaf, 7 år samt Döttrarne: Augusta Charlotta, 9 år och Sofia Mathilda, 3 år, hvilkas rätt härvid bevakades av deras Fader och laga förmyndare ofvannämnde Per Johan Ericsson, samt efter aflidna Dottren Johanna, som varit gift med Bonden Alexander Ekstrand i Norrby, Grebo socken, Två Dotterbarn, Sonen Gustaf Alfred, 3 år och Dottren Augusta Wilhelmina, 6 år, hvilkas rätt härvid bevakades af deras Morbroder och laga förmyndare Nils Gustaf Wirén. Boet uppgafs af Enkan, under eds förbindelse, på sätt som följer.

 

Silfer

R Banco

1 Bägare, 21 ½ lod á 1:16,

28:

32

1 dito, 11 lod á 1:16,

14:

32

1 dito, 9 ½ lod á 1:16,

12:

32

2 Tumblare, 3 ¾ lod á 1:16,

5:

-

1 Förläggssked

8:

-

15 Matskedar, 54 ½ lod á 1:16,

72:

32

2 Äldre skedar, 4 lod á 1:16,

4:

-

6 Theskedar, 4 ½ lod á 1:16

-

1 Sockertång 1 ¾ lod á 1:16

16

1 Fickur med kedja

16:

32

170:

32

 

Koppar

1 Kittel, 24 marker á 32 skilling (sk)

18:

-

1 dito, 25 marker á 24 do

12:

24

1 dito, 25 marker á do

12:

24

1 dito, 12 marker á do

-

1 Inmurad dito, 25 marker á do

12:

24

1 Kruka

5:

-

1 do

3:

16

1 do

-

1 do

32

1 Skaftkanna

16

1 do

32

1 do

8

3 Mindre dito

16

5 Bunkar

8:

-

1 Kastrull

3:

-

1 Kaffepanna

16

1 Munkpanna

-

94:

16

 

Tenn

4 Djupa fat

8:

-

2 Flata dito

3:

16

6 Flata tallrikar

4:

-

Ett par ljusstakar

24

15:

40

 

Malm

5 Ljusstakar

-

1 Mortel

16

3 Strykjern

16

5:

32

 

Bleck

4 Formar

32

Halfstop, qvarter o jumfrumått

16

2 Rifjern, 1 tratt, 1 ljusform

32

1 Thebricka, 1 ljussax bricka

-

2 Brödkorgar

-

3:

02

 

Jern

5 Grytor med 3 lock

7:

-

1 Kaffepanna

32

2 Långpannor

16

6 Bråpannor

-

2 Eldtänger, 1 gaffel

16

1 Grytgrepe, 2 ringar

8

1 Bessman

-

2 Ljussaxar

24

2 Ullsaxar, 1 skräddaresax

32

3 Telgknifvar

12

2 dussin Bordsknifvar

-

1 Skräd- och 2 handyxor

16

4 Knutyxor

16

2 Käxlor, 1 wrete, 2 hållhakar

32

2 Mejern (?), 1 hotstång, 1 spett

16

1 Stockkedja (?)

-

24 Fäbindslen

-

13 Ängsliar

3:

12

3 Spadar

16

2 Torfhackor

24

2 Viggar (?)

16

2 par Hoftyg, 1 Verkjern

32

6 Löfhackor

24

2 Hammare

12

Diverse smidesredskap

10:

-

1 Skärknif

12

45:

32

 

Möbler och husgeråd

1 Wäggur

8:

-

1 Chiffoniere

20:

-

1 Dragkista

8:

-

1 Klaffbyrå

4:

-

1 do do

3:

-

1 Klaffskåp

16

1 Hörnskåp

3:

16

3 Skåp

-

1 Kista

16

2 Matsäcks-skrin

32

1 Schatull med flaska

-

2 Sängvar

4:

-

2 dito

8:

-

3 Fällbord

-

4 Mindre bord

32

1 Säng

-

3 Soffor

4:

32

2 dussin Karmstolar

4:

-

1 Spegel

4:

-

3 Taflor

24

92:

24

 

Kopp och Kar

2 Blandkar

32

1 Köttbalja

16

2 Mindre Baljor

16

1 Fotbunke

24

1 Bykbalja

-

2 Wattensåar

32

1 Drickstunna med jernband

3:

16

2 Mindre Baljor

-

4 Drickstunnor

3:

16

3 Ankare

16

6 Ämbar

-

2 Mjölk och 2 stakbyttor

-

1 Tjärna, 2 bunkar

32

3 Sädes, 1 mjöllåre

5:

16

2 Halfspann, 1 kappe

16

2 Baktråg, 1 mjöltunna

16

1 Mjölstånna

12

25:

20

 

Säng- och Linnekläder

1 Fjärbolster, 42 skålpund á 32 sk

28:

-

1 dito, 42 skålpund á 32 sk

28:

-

1 Dyna, 10 skålpund á 32 sk

32

2 Kuddar, 5 ½ skålpund á 32 sk

3:

32

1 Bollster, 30 skålpund á 24 sk

15:

-

1 dito, 30 skålpund á 16 sk

10:

-

2 Kuddar, 16 skålpund á 32 sk

10:

32

2 dito, 7 ½ skålpund á 24 sk

3:

36

1 dito, 6 skålpund á 24 sk

3:

-

3 Madrasser, fyllda med flock

16:

-

4 dito

8:

-

3 Bosskuddar

-

10 Sängtäcken

24:

-

8 par Lärfts-lakan

16:

-

6 par Blångarns dito

8:

-

8 par sämre dito

8:

-

4 Bordsdukar

12:

-

2 dussin Servietter

4:

-

6 Handdukar

-

207:

36

 

Gångkläder

1 Kapprock

8:

-

1 Wadmalsrock

10:

-

1 dito

-

1 Svart Wadmalsklädning

16:

-

1 do dito

12:

-

1 Blå do

10:

-

1 do do

8:

-

2 par Wadmalsbyxor

5:

-

2 par Linbyxor, 1 par Sammets do

-

8 Wästar

5:

-

3 Natt-tröjor

-

1 par ???, 1 par Stöflar med Galoscher, 1 par ???

8:

-

4 par Ullstrumpor

4:

-

2 par dito

-

2 Hattar, 2 Mössor

16

1 Fårpels (?)

3:

-

4 Halsdukar, 12 Nattkappor

16

6 Rakdukar

24

2 par Handskar

24

24 st Skjortor

28:

32

133:

16

 

Kör- och åkerredskap

1 Enbetsvagn

20:

-

1 gammal Parvagn

8:

-

2 Slädar

20:

-

1 Hövagn

20:

-

1 Färdevagn

10:

-

1 Oxvagn

8:

-

3 Gödselbottnar

-

1 nytt Vagnunderrede med jernaxlar

32

4 nya Hjul

4:

32

3 par Jernskodda kälkar

12:

-

2 par Träskodda do

32

1 Skrynda med Häckar

4:

-

2 Sladdar

32

1 Harf

3:

-

3 Plogar

8:

-

5 Årder

-

1 Myllkam

-

1 Häst ok

16

1 Vält

24

1 Slipsten

16

1 par Stångselar

10:

-

1 par Selar med messings däcklar

32

1 par dito med jernbågar

4:

-

2 Hästtäcken med jordar

16

3 Hårrep

-

Ryktedon

24

2 Oxok

32

1 Skärkista

16

4 Grepor

-

161:

16

 

Glas och porslin

3 dussin Flata tallrikar

4:

-

3 dussin Djupa dito

4:

-

2 Fat

32

6 Aschetter

-

2 mindre Spillkummar

24

1 dussin Kaffekoppar

3:

-

1 Porslinsfat

16

1 Skål

-

2 Syltskålar

24

4 Flaskor

16

1 dussin Dricksglas

-

4 Wattenkaraffer

16

6 Spetsglas

36

6 Buteljer

24

2 Ättikekaraffer

16

2 Sockerskålar

16

2 par Saltkar

12

22:

40

 

Kreatur

1 Stokreatur i 5te året

166:

32

1 do i 4de do

166:

32

1 do 15 år

133:

16

1 par Oxar

133:

16

3 par Stutar á 100 Dr

300:

-

8 Kor á 33:16 Dr

266:

32

2 Tjurar á 30 Dr

60:

-

1 Qviga

30:

-

1 Tjur och 3 Qvigor, 1 år, á 16:32 Dr

66:

32

1 Qvigkalf

10:

-

1 Tjurkalf

10:

-

2 Qvigkalvar

13:

16

16 st Får á 3 Dr

48:

-

3 suggor, 1 Galt á 10 Dr

40:

-

13 Grisar á 4 Dr

52:

-

1496:

32


Diverse

1 Tröskverk, gammalt

30:

-

1 Jagtbössa

32

2 Rakknifvar

16

1 Sedelbok

16

4 Käppar

32

8 par Gardiner á 32 sk

5:

16

5 Bisamhellen á 3:16

16:

32

4 Bikupor

8

1 Pipa med silferbeslag

16

1 Linrepa

12

2 Linbråkor

16

2 Väfstolar

32

2 par Bobiner

32

1 Härfvel, 1 Nystvinna

12

7 Wäfskedar

-

2 Wäfspännare, 7 Skyttlar

16

2 Spinnrockar, 1 Långrock

16

1 Häckla

12

1 Hemtkorg, 3 redsel

-

1 Lyckta

24

3 Ostkorgar

32

5 Korgar

32

2 Spånsåll

16

1 Hemqvarn

32

5 Räfsor

20

2 Liorf

12

3 Oberedda kalfskinn

3:

-

81:

4

 

Bruk och utsäde

16 kappar Hvete á 20 sk

10:

-

10 tunnor Råg á 13:16

133:

16

¾ tunna Korn á 10:-

7:

24

2 tunnor Blandkorn á 7:16

14:

32

8 tunnor Potatis á 4:-

32:

-

½ tunna Ärtor

32

För wekställdt bruk

41:

24

245:

32
 
Utestående fordringar
Hos Enkan Anna Catharina Wirén i Månestad, enligt revers av den 18 october 1855. 112: 41
Ränta från den 4. april 1855 8: 31
  121: 24
Hos inspektoren J Wirén i Månestad, enligt revers av den 14 april 1847. 48: 23
Ränta från den 4. april 1855 3: 34
52: 9 173: 33
 
Fastighet
Markustorp, ?/4 mantal krono skatte rusthåll i Wist socken och Hanekinds härad, däraf den aflidne ärft efter sina föräldrar ?/20 mantal och under äktenskapet af sina syskon inlöst 4/20dels mantal, upptages efter taxeringsvärdet till 823: 16
 
Summa tillgångar Banco 3799: 21
 
Utom den här ofvan intagne ?/4 mantal Markustorp, eger Enkan enskildt ?/? mantal uti före nämnde rusthåll, hvilket anmärkes.
 
Stärbhusets skulder
Till rikets Ständers Bank, återstående skuld på ett under den 2 juli 1844 erhållet amorteringslån å 650 ?? rest 454: 21
Ränta härå för 1 år, 1 mån, 6 dagar 46: 43 501: 26
 
Till Enkan Carin Persdotter i Gunnarsbo enligt revers av den ? januari 1855 300: -
7 mån, 8 dagars resterande ränta 10: 17 310: 17
 
Till Bokhållaren J Petersson i Cedersberg enligt revers af den 12 sistlidne maji 133: 16
Ränta härpå för 2 mån. 26 dagar 1: 39 135: 7
 
Till Handlanden J. P. Holmberg i Linköping för diverse varor till begrafningen 66: 32
 
Fattigprocent till Wist församlings fattigkassa 4: 36
 
Bouppteckningsarvode 13: 16
 
Summa skulder Banco 1031: 38
 
Behållning Banco 2767: 31

 

Att detta Bo med egendom och skuld är redligen uppgifvit, sådant det vid den aflidnes dödstimme befanns, och ingenting deraf uppsåtligen döljts, betygar under edelig förbindelse:

Sålunda efter skedd uppgift noga antecknadt och värderadt, intyga

E. G. Ljungqvist G. L. Gustafsson

Vid denna förrättning hafva vi varit närvarande

J.C. Wirén N. G. Wirén    S. Wirén
A.W. Wirén     J. Wirén J. Petter Ericsson

Fattigprocenten 4 Rd 36 S Bco qvitto Fr. Rudebeck