"Översättning" av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n. 

 

År 1766, den 15 september, blev efter anmodan, bouppteckning och värdering förrättad i torpet Västra Sjöändan, på rusthållet Markustorps ägor, beläget uti Vist socken och Hanekinds härad, hos Änkan, Ärliga och Sedesamma hustru Catharina Nilsdotter, vilkens man i livstiden torparen, Ärliga och Beskedliga Nils Månsson den 20 sistlidna juni genom döden avgick utan några bröstarvingar. Men haft 2:ne bröder och en syster. Äldsta brodern, som bott i Åby s:n och hetat Petter, är död. Den andra brodern Anders kom till Västergötland för 12 eller 15 år sedan om vilken ingen kunskap kan ernås. Men systern Kerstin lever och är gift med kyrkoväktaren Nils Norrbom här i församlingen. 

 

Å den avlidne mannens sida inställde sig rusthållaren, ärlig och välförståndig, Jonas Germundsson i Markustorp. 

 

Och uppgav Änkan, efter förut gjord varning och föreställning följande egendom: 

 

Kontanta penningar, guld eller silver finns icke.

 

Koppar
1 st gammal kittel 36
1 st malmljusstake 1 37
Järnsaker
1 st gryta om 3 3 16
1 st
malmljusstake
24
2 st yxor 2
2 st liar 3
1 st eldtång 6
2 st täljknivar och en skära 6
1 st ullsax 6
1 st häckla 12
1 st hotstång 2
4 st gamla navrar 1 8
3 st dito 1
1 st bandkniv och hållhake 12
Transp 14 26 37
2 st huggjärn och 2 st hyvlar 16
1 st gl såg och en spade 3 15 13

Allehanda husgeråd

1 st visare ur 9
1 " skåp med lås och gångjärn 4
1 " dito mindre utan lås 1
2 " gl kistor 4
1 " skrin 1
2 " gl bord och en stol 3
1 " ståndsäng 1 16
2 " gl kar 3
2 " baljor 2
3 " gl stånnor 1 16
1 " vanna och sädesskäppa 1
2 " stånnor och 2 st fjärdingar 1 16
2 " gamla drickstunnor 2
2 " baljor och ett tråg 2
36 16 52 13
2 " skodda grepar 8
1 " sikt och ett såll 8
1 " vävstol med behör 10
1 " spinnrock och härvel 4
2 " räfsor 8
2 " slagor och ett ressel 16
1 " hemkvarn 3
1 " slipsten 1
2 " siltråg och 5 st skålar 12
1 " så med ämbar 24
6 " trätallrikar 12
2 " stenfat och 4 skedar 8
2 " buteljer och ett glas 16
1 " psalmbok 12 58 12
Transp. 110 25
Åker och färderedskap
1 st skodd oxvagn 40
1 " skodd kälke 12
1 par oskodda dito 3
1 st enbets släde 10
1 " harv 5
1 " plog och årder 3
1 " gl hökärra 1 16
1 " mansadel och betsel 9
1 " kvinns dito 8
1 " träsadel 12
1 " enbets sele 1 16 93 12
Avlidne mannens gångkläder
1 st överklädd päls 6
1 " oklädd dito 2
1 " blågrön vadmalsrock och väst 19
1 " grå dito rock 8
1 " dito 6
1 " gl grön dito 1 16
1 " skinntröja och livstycke 9
2 par skinnbyxor 8
1 st randigt livstycke och ett par handskar 1 16
61 - 204 5
1 par snö sockor 24
1 " stövlar 6 67 24
Sängkläder
1 st bolstervar och 2-ne kuddar 6
3 " blaggarnslakan 4
2 " sängtäcken 2
1 " fäll 6
1 " handkläde 16
2 " säckar 16 19
Kreatur
1 st mörkbrunt sto i 4:de året 100
1 " blekröd ko 60
1 " röd och vit dito 48
1 " fjolkalv 15
2 " getter och 3 st kiddar 30
2 " getter och 3 st kiddar 30
1 " årsgalt 12 295
Summa 585 29
Sedan detta var förrättat uppvisade änkan ett testamemte, som hennes avlidna man och hon den 28 oktober 1755 sig emellan upprättat, vilket samma år den 7 november är vid häradsrätten uppvisat och påskrivet, varför nu ej någon delning kunde företagas, utan kommer samma testamente tillika med denna bouppteckning; att till häradsrättens vidare omprövande inlämnas.
Emellertid avföras de fattigas andel 24
För uppteckning, avskrift, skjuts 6
D:o för värderingen 1 8
8

Att ingenting med vett och vilja vara undandöljt, som här upptagas bort, intygar under edsförbindelse

Catharina Nilsdotter

Varer rätteligen efter angivningen uppskrivet och efter bästa begrepp värderat betygar

Ingvald Johansson        Christopher Nilsson i Markustorp

                                    C N S värderingsman

                                    Närvarande å avlidne mannens sida