Markustorp by omkring 1850

En rekonstruktion hämtad ur Sigurd Erixons bok "Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby

Markustorp by är belägen cirka 3 km SÖ om Bjärka-Säby, intill landsvägen, som begränsar tomten i väster. Härifrån utgår i östlig riktning en bygata utefter vilken gårdarna ligger. Byn är en regelbunden enkel radby bestående av fyra fjärdedelshemman längs en bygata i Ö-V. På samfälld mark öster om byn ligger smedja och vattningsplats för kreaturen.

 

 

Litt. A Litt. C
1 1 st = boningshus av den götiska enkelstugtypen. Nu rivet. 1 1 st = boningshus av den götiska enkelstugutypen. Rivet.
2 2b = bod, 2bry = brygghus och bränneri. Ännu kvar. 2 2rk = rustkammare, 2b = bod, 2fo = foderrum, 2s = stall. Längan riven.
3 3f = fähus, 3fo = foderrum. Nu rivet. 3 3v = vedbod, 3sk = vedskull. Rivet.
4 4sv = svinhus. Ännu kvar. 4 4ox = oxhus, 4snb = snickarbod, 4sv = svinhus. Längan riven.
5 5s = stall, 5fo = foderrum, 5p = portlider, 5lo = loge med 2 golv. Längan riven, men spår synliga efter tröskvandringen å bygatan. 5 5lo = loge med 2 golv, 5p = port lider, 5f = fähus, 5fo = foder rum.
Bakom stugan en trädgård. Gödselhögar på gården vid stall eller fähus. Trädgård bakom stugan.
Litt.B Litt. D
1 1 st boningshus av den götiska enkelstugutypen, uppfört i två våningar. Ännu kvar. 1 1 st = boningshus av den götiska enkelstugutypen. Ännu kvar.
2 2b = bod,2 s = stall, 2fo = foderrum, 2ox = oxhus. Längan ombyggd. 2 2b = bod. Ännu kvar.
3 3v = vedbod 3 3dr = drängstuga, 3bry = brygghus. Ännu kvar.
4 4h = hönshus, 4sv = svinhus. Längan riven 4 4ust = undantagsstuga. Ännu kvar.
5 5lo = loge med 2 golv, 5p = portlider, 5fo = foderrum, 5f = fähus. Längan riven, men spår syn liga efter tröskvandringen å bygatan. 5 5a = avträde. Ännu kvar.
Gödselhögar på gården. Trädgården bakom stugan. 6 6v = vedbod, 6sv = svinhus. Ombyggt.
7 7f = fähus, 7fo = foderrum. Rivet.
8 8lo = loge med 2 golv, 8p = portlider, 8s = stall,  8fo = foderrum. Längan riven, men spår synliga å bygatan efter tröskvandringen.
Brunn vid brygghuset. Bakom stugan en trädgård. På fägården gödselhögar vid stall och fähus.
Planen bygger på lantmäterikartor, upprättade i samband med storskifte och laga skifte, vidare bevarade hus och husgrunder samt äldre personers uppgifter.