Gårdar och torp enligt Husförhörslängd från Vist socken 1859.

Rote nr 1.

Banketorp, Dalshult med torpet Fagerhult, Gasarp, Gunnarsbo, Kringstorp med torpen Tolemålen, Eketorp, Thorstorp, Borrtorp ( soldattorp nr 27 ), Berglund, Lövhagen, Stensäter, Lilla Tolemålen, Röksbro.

Gården Mörketorp.

Rote nr 2.

Cedersberg(eller Djursberg) med torpet Kvarntorpet, Hovetorp m torpen Solbacken Solberga. St Långnäs, Gruvstugan, Kanalstationen, Hamra bro.

Cedersbergs glasbruk med torpen Knaggelsten, Skojarstugan, Skyttetorpet, Fiskarstugan.

Hovetorp, Kinda kanal, Kinda lastageplats.

Rote nr 3.

Björksäter med torpen Hybbeln, Kottsäter.

Bostorp med torpen Nysäter, Hagsäter, Hagstugan, Nybygget, Bomtorpet (grenadj t nr 32)

Dala, Åndebäck med torpen Jubäck, Lillsäter, Kärr.

Rote nr 4.

Ebbetorp, Husby med stugan Snarbygget (riven 1859 ), Selgesäter, Seltorp, Styvinge ( regem. skrivarebostad, 2 gårdar om ¾ mantal ) med torpen Nytorpet, Stensäter, Murtorpet, Börsebo, Hjortkälla, Eriksholm, Snickartorpet.

Komministerbostaden Nordanbacken med torpen Filbacken, Lövingsborg, Skrinhult, Ulriksdal, Isaksberg, Klockarängen.

Rote nr 5.

Grimsmålen, Tacketorp, Tocketorp med torpet Löten, Vindstorp, Vreta Övergård, Nedergård, Berg, Rosendal ( sold.t. nr 34), torpen Källstugan, Bergdalen.

Stureforstorpen Rävängen (sold t. nr 28 ), Hagen, Sundet, Smedstugan.

Rote nr 6.

Gottorp, Hållingstorp med torpen Pinnerum, Sadelmakaretorpet, Hästemo, Berget (sold t nr 26) Åkroken, Barkesved. Mårdstorp, Joelstorp.

Rote nr 7.

Jordstorp, Ringetorp, Skorpa kvarn, Skorpa pappersmassefabrik, Torpen Kränsbo, Hjelmstugan.

Skälstorp med torpen Eriksberg, Humpen, Lindetorpet, Lundstugan.

Rote nr 8.

Karsnäs med torpen Lostugan, Fredriksberg, Labbenäs, Ringsnäs.

Vessentorp med torpet Västra Lund (soldattorp nr 20).

Rote nr 9.

Norrberga, Norrberga Lillgård, Norrberga Krutsjudaregård 7/8 mantal, Norrberga Krutsjudaregård 7/16 mantal, Torpen Grönsved, Braberg, Nyhagen, Björkholmen, Bomtorpet.

Torpet Lövsätter, Klampenborg, Sveden, Fridhem

 

Rote nr 10.

Risnäs by, Övergården, Stengården, Storgården, Spånggården, Nergården,
Torpen Ståltorpet (sold t nr 22), Cristinelund, Hagalund, Risberga, Skogsstugan, Rudan, Blåsarestugan(soldattorp nr 23 Kinds kompani)

Rote nr 11.

Skogs rusthåll med torpen Aspelund, Ekelund, Carlsberg, Ängstugan, Hagstugan.

Skogs Skattegård med torpen Kranstorp (Hagalund) Hagen, Brahus, Skogstorp, Nysäter.

Skogs Södergård med torpen Grönlund, Aspebråten, Enebacken, Fredriksdal, Sjösätter, Åttingen.

Skogs Norrgård med torpet Lövingsborg.

Källsäter (Vist fattigstuga)

Soldattorp nr 3 Tjust kompani, Hamradal, Hamralund, Strömshult, Paradis (sold t nr 21)

Rote nr 12.

Stavsäter med utgården Svartsäter, Farsbo, Svartsäters skola samt torpen Örebro, Sand, Staveborg, Damin, Kvarnen(Oxhagen), Vesterås, Hesslekulla, Snörom, Söderängen, Stavslund, Pirum, Fiskevik, Myran (sold t nr 1 Vifolka komp) Lövudden, Kalvsveden, Håkantorp, Andersbo.

Rote nr 13.

Sturefors fiedekomiss med torpen Tegneby, Stohagen, Jubäck, Lillsäter, Bäck, Kärr, Flånstorp, Bestorp, Ingetorp, Kohagen, Nysäters slätt, Hökhult, Bäckfall.

Penemynde fattighus, Bestorp skolhus.

Rote nr 14.

Säby gods (med nedlagda Bjärka), Skolhus, Säby bro, torpen Fiskarstugan, Storängen, Gatan, Kullen, Landamäre, Stora Hagen, Lilla Hagen, Högmo.

Torpa by med torpen Tomta, Löten, Lugnet, Gatstugan, Bomanstorp, Nydal, Hybbeln, Mumsmålen, Brommetorp, Mosshult, Smedstorp, Dunderhult, Stora Tjugumålen, Lilla Tjugumålen, Stensäter, Nysäter, Kolbotten (Herrstorp), Häradssveden, Mumsmålen.

Fallemo med torpen Lilla Fallemo, Gräshorva, Berget (sold t nr 30)

Torpa by, Mellangården, Sörgården, Norrgården, Nysäter, Grindstugan, Nyboda, Topahemmet, backstugan Smedstugan.

HF 2000.