Adolfsborg

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1904 1908 Pensionär Larsson Lars Adolf 18380527 Vist 19081003
Rättare.
Niklasdotter Karolina Matilda 18541005 Vist


Larsson Mimmi Otelia 18850705 Vist


Familjen inflyttade 1904 från Hovetorp.
Giftet med Karolina var Lars andra äktenskap, hans första äktenskap, barnlöst, ingicks 19/10 1862 med Maria Christina Andersdotter, född 27/4 1834 i Vist, †29/12 1878.
1908 1913 Änka Niklasdotter Karolina Matilda 18541005 Vist


Karolina flyttade till Värna 12/12 1913.
1908 1910 Mjölnare Eriksson August Leopold 18841115 Grebo

Gifta 19080229
Larsson Mimmi Otelia 18850705 Vist


Eriksson Johan August Vallentin 19120520 Vist, Skorpa


August och Mimmi kom till Adolfsborg från Skorpa 1908. År 1910 flyttade de åter till Skorpa och 1913 vidare till Värna.
1908 1910 Fabriksarbetare Isaksson Karl Johan 18721018 Vårdnäs

Johansson Klara Vilhelmina 18750116 Vist


Johansson Karl Valter Emanuel 19080204 Vist, Adolfsborg


Johansson Märta Elisabet 19091121 Vist, Adolfsborg


Karl Johan och Klara kom till Adolfsborg från Skorpa trämassefabrik 1908 och flyttade 1910 åter till trämassefabriken. Klaras son utom äktenskapet, Nils Olof Ture född 19000531, hörde också till familjen.
1910 1910 Fabriksarbetare Forsgren Axel Henrik Leonard 18770719 Åtvid

Nilsson Karolina Maria 18801214 Tjärstad


Forsgren Anna Linnea Karolina 19071119 Åtvid


Forsgren Axel David Emanuel 19091109 Åtvid


Axel och Karolina bodde en mycket kort tid i Adolfsborg, de flyttade in 17/5 1910 och flyttade ut samma år 24/10.
1910 1911 Fabriksarbetare Åberg Anders Fredrik 18781130 Kimstad

Johansson Anny Teodelinda 18891024 Slätthög


Åberg Edit Viola 19101031 Vist


Familjen flyttade till Adolfsborg 24/11 1910 och flyttade 2/6 1911 till Bankekind.
1911 1913 Byggnads-
arbetare
Vilhelmsson Nils Henning 18890517 Bankekind

Johansson Gerda Sofia 18911208 Vist


Vilhelmsson Astrid Gunborg 19110917 Vist, Adolfsborg


Nils och Gerda flyttade till Adolfsborg 1911 och flyttade 1913 till Åtvid.
1913 1915 Skräddare Andersson Ernst Leander 18880912 Grebo

Stenberg Hilda Elise 18910129 Stockholm, Ad. Fredrik


Andersson Ernst Karl Erik 19111106 Linköping


Andersson Lilly Maria Elise 19140419 Vist, Adolfsborg


Familjen flyttade till Adolfsborg från Linköping 20/11 1913 och flyttade 3/3 1915 åter till Linköping.
1913 1916 Jordbruks-
arbetare
Persson Ture Emanuel 18900126 Grebo

Johansson Anna Viktoria 18900817 Grebo


Persson Sven Emanuel 19140227 Vist, Adolfsborg


Familjen kom från Grebo 25/11 1913 och flyttade åter till Grebo 21/11 1916.
1914 1915
Gustafsson Anna Charlotta 18??1011 N. AmerikaLindahl Seth Emanuel 18890813 VistLindahl Ragnar Hilding Emanuel 19120128 S.t Lars


Familjen kom från Skorpa Fabriksbostäder 1914 och flyttade till S:t Lars 27/4 1915.
1915 1924 Ägare Johansson Karl August 18750827 Vist, Isaksberg 19480731
Nilsson Ida Sofia 18820122 Skeda 19240220
Karl August och Ida Sofia kom till Adolfsborg 1915 från lägenheten Ådala i Vist.
Efter hustruns död flyttade Karl August till Nysäter under Skogs Södergård 1924.
1924 1937 Ägare Andersson Anders Gustaf 18511012 Vist 19371108
Bonde
Karlsdotter Anna Sofia 18511006 Vist 19311124

Andersson Johan Albert 18910603 Vist


Familjen kom till Adolfsborg 1924 från Skog Norrgård. Sonen Albert flyttade till Vikingstad 1931.
1937 1950
Andersson Karl Vilhelm 18830720 RappestadGylling Ida Gunilla 18910503 VistAndersson? Anna Maria Elisabet 19290522 Norrköping?, S:t Olai

Fosterbarn till Karl Vilhelm och Ida Gunilla Andersson.
Familjen kom till Adolfsborg 1937 från Skog Norrgård och bodde kvar där år 1950.