PIPSTOCKAR

Pipstockar är långa urborrade furustockar som fogades samman och användes som vattenledning. På bilden nedan, som är hämtad ur en skrift om Mormorsgruvan av Bertil Göransson, visas hur borrningen gick till. Först borrades ett hål med liten diameter. Därefter med grövre borr. Ibland kunde ett rep fästas i spetsen på det grövre borret. Detta användes för "dra" borret genom stocken.

Vid Styvinge har det funnits en ca 800 meter lång vattenledning byggd på detta vis. Pipstockar från denna ledning finns utställda vid Fornhemmet.

Här går den 800 m långa pipstocksledningen

Pipstockar vid Styvinge