Snickarbacken senare Eriksholm genom tiderna 
Om Snickarbacken i huvudsak efter Brita Petersson.
Om Erikholm efter Ingmar Carlsson.

 

Snickarbacken
Snickarbacken var ett numera försvunnet torp under Styvinge, beläget i Filbacken. På 1670-talet omtalas i kyrkoboken en Nils Snickare som var bosatt i Seltorpabacken. Det kan vara denne Nils som givit torpet dess namn. I mantalslängden omtalas torpet först 1692. I syneprotokoll för år 1733 framgår att den då boende torparen i Snickarbacken var oförmögen att ersätta husrötan. Även taken på husen var vid detta tillfälle "mestadels bristfällige". Taken skulle dock torparen "så mycket möjeligt är söka att giöra någon förbättring på". Torpet gjorde vid denna tid 2 dagsverken i veckan. I syneprotokoll för 1781 är Snickarbacken inlagt till huvudgården. Ungefär vid samma tid försvinner också torpnamnet ur kyrkoboken. Snickarbacken var utsatt på 1691 års karta. 

 

 

Anteckningar om boende i Snickarbacken 

 
1668 Död. Lars Nilsson i Snickartorpet. 
1670  Död. Anna, Nils snickares dotter på Seltorpa backen. 
1673, 1674  Barn döda hos Nils Snickare. 
1692  Bebos Snickarbacken enligt mantalslängden av Adelsryttaren Nils vars hustru är "utgammal, sjuk och oför". 
????-1709  Jon Pärsson *1639 +1709
1710-1711  Snickarbacken var öde 
1712 

Orgelnisten Petter Tyrsson. 

h.  Margareta Persdotter. Gifta 1711. 

s.  Samuel*1712
 "Fattig". Familjen flyttade till kyrkbyn. 
1713  Orgelnisten Johan Törnbom. 
1721  Måns, enligt mantalsboken "fattig". 
1727-1733 Bengt Bengtsson. 
h. Lena Johansdotter. 

s. Johan


*1730
????-1736 Jonas Erlandsson. 
h. Ingeborg Johansdotter.

s. Erland


*1736
Jonas och Ingeborg gifte sig 1731, båda var då hemmahörande i Seltorp. Vid giftemålet gavs i morgongåva 10 lod silver.
1737-1740 Anders Olofsson. 
h. ?
d. Stina
*1706 +1740

*1737 +1738
1742-1745  Samuel
h. Catharina Månsdotter

d. Brita


*1742
1745-1754  Magnus Nilsson
h. Maja Nilsdotter

d. Kerstin 
s. Nils 
s. Magnus 
*1709 +1754
*1714 +1775
*1748
*1751
*1755
Magnus och hans hustru står i mantalslängden på 1740-talet antecknade som fattiga. Magnus Nilsson dog i vattusot. Änkan Maria Nilsdotter bodde kvar i Snickarebacken till sin död 1775, hon dog av lungsot vid 61 års ålder. 
1759-1766 Enligt mantalslängden för 1759 är en Anders med hustru då bosatta i Snickarebacken. Nästa gång Snickarebacken nämns i mantalslängden, år 1765, bor där fortfarande en Anders, denna gång med en sjuk hustru. Det kan vara samma familj som bott där hela tiden. 
1767-1769  Nils
h. Stina Jönsdotter

d. Ingeborg
s. Petter, död 2 dagar gammal. 

*1733 +1767
*1763 +1768
*1767 +1767
Hustru Stina Jönsdotter död 1767 i barnsäng, 34 år gammal. 
1769  Olof Olofsson
h. Brita Persdotter
, död i barnsäng
s. Olof, död efter 1 månad och 4 dagar

*1747 +1769
*1769 +1769
1770-1771  Magnus Persson
h. Caisa Persdotter

d. Cristina


*1770 +1770
Gifta 1770.
1771-1778 

Anders Andersson
h. Catharina Olofsdotter

s. Petrus
s. Erik


*1741 +1776
*1771
*1774

Hustru Catharina död 1776 av svullnad. Anders gifte om sig och flyttade till Murtorpet. 

 

Efter denna tid finns inga anteckningar om Snickarebacken. 

 

Något om Eriksholm

Areal 10 hektar. Manbyggnad av timmer uppförd 1914 av dåvarande arrendatorn på Styvinge och ägaren till Eriksholm, Edvard Joakim Odén, 2 lägenheter á 4 rum o 2 kök. Ladugården och logen uppfördes också av Odén 1914 med plats för 1 häst, 3 kor och 2 svin. Ytterliggare ett boningshus uppfört 1928. Brukandet av Eriksholm har i huvudsak följt arrendet på Styvinge 

 

 

Anteckningar om boende i Eriksholm 

 

1866 Snickaren Erik Eriksson
1876 Vagnmakaren Erik Gustav Eriksson
h. ?
Tre söner och tre döttrar.
*1827
*1829
1904 Ägare arrendatorn på Styvinge Edvard Joakim Odén
Nio barn.
*1838
1917-1924 Edvard Joakim Odén, Lägenhetsägare.
h.  Anna Katarina Isaksdotter 

Axel Georg, civilingenjör
Josef Uno

*1884-02-18 +1924-07-12
*1887-09-10
*1891-11-04
1924-19?? Viktor Carlsson
h. Ruth Martina Elisabeth Sjöstedt

s. Lennart
+1945
*1883-02-05
*1921
Viktor Carlsson. Carlsson flyttade till Eriksholm den 1/8 1924 då han köpte fastigheten av Odén. Carlsson kom från Djursdala socken i Kalmar län och gifte sig den 6/12 1920 med Ruth Martina Elisabeth Sjöstedt.
1930 inköptes också den jord och skog som nu tillhör Eriksholm. I köpekontraktet står bl.a. "Carlsson som är arbetsam, nykter och skötsam så bifalls hans önskan att få köpa Eriksholm".
Ruth övertog gården efter sin makes bortgång 1945.
19?? Lennart Sjöstedt *1921
Lennart är son till Viktor och Ruth