Aspebråten

Arkivbilder

På 1720 års karta över Stavsäter är Aspebråten upptaget som ryttartorp till Stavsäter. Myran och Stavsborg har i detta skede inte blivit uppförda. Den här gamla stugan finns fortfarande kvar vid Aspebråten och kan mycket väl vara resterna av Stavsäters första ryttartorp. 1715 utgavs en kunglig förordning över hur indelningsverkets soldattorp skulle uppföras. Efter 1715 kan man se på olika platser i Vist hur de första soldattorpen övergavs och att soldaterna fick nya bostäder som motsvarade förordningens krav. På 1950- eller 60-talet förstördes stugan genom åsknedslag och brand. Stugan har därefter inte varit möjlig att reparera.

aspebraten-1989.jpg (64448 bytes)