Blåsarestugan  
Läge Koordinater Byggt Övergivet
På Risnäs ägor O N Före 1792 1821?
Stugans läge ej känt. Efter 1821 finns inget känt boende.

Boende