Tegneby

Boende i Tegneby 1640-1765

 

Dessa uppgifter är hämtade enbart ur födelse- och dödbok eftersom varken husförhörslängder eller vigselböcker finns tillgängliga för denna tid. Nedan ges länkar dels till familjer som bott i Tegneby, dels till individer som fötts eller avlidet i Tegneby men där varken far eller mor kan identifieras.

Ingen information om brukare av Tegneby utöver de två sista finns ännu.

 

Familjeboende

Individer födda i Tegneby

Individer avlidna i Tegneby