Bergdalen

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1792 1795 Torpare Olofsson Petter 1727
17951026 Ålderd. Torpare
      Jansdotter Kristina 1733 Landeryd 18021017 Ålderdom Enkan
      Persdotter Anna Stina 1762


Ur husförhörslängd Bergdalen
       
1795 1802 Till hus Jansdotter Kristina 1733 Landeryd 18021017 Ålderdom Enkan
      Persdotter Anna Stina 1762


Ur husförhörslängd Bergdalen
      Jansdotter Stina 1786


Ur husförhörslängd Bergdalen
      Dotterdottern Stina Jansdotter, född 1786 i Vist. Flyttade 1802.
Dottern Anna Stina Persdotter, född 1762. Flyttade in 1802, ut 1803.
1796 1796 Dräng Nilsson Petter 1727       
1819 1839 Torpare Persson/Wretbom Petrus 17740721 Vist, Kringstorp 18390727 Tärande sjukdom Livgrenadjär
      Pettersdotter Brita 17590731 Vist, Smedstorp 18340928 Ålderdom Hustru Föräldrar: F Peter Carlsson och Hustru Maja Greta
      Pettersson Karl 17950731 Vist, Wäst. Sjöändan


      Pettersson Petter 17971120 Vist, Rosendal


      Pettersdotter Katarina Lisa 18010923 Vist, Rosendal


      Inflyttade 1819 från Rosendal.
d. Cajsa Lisa Inflyttade 1821 från Kringstorp. Flyttade 1825 till Kaga
efter att 21/10 1825 ha gift sig med drängen Johannes Isacsson Hallberg.
Cajsa Lisa Wretboms son Per Adolph, född 28/8 1823 i
1820 1822 Till hus Jonsson Johannes 17760929 Vist, Toketorp


      Änkling. Inflyttade från Norrberga och utflyttade till Norrberga Lillgård.
1833C 1835 Till hus Andersson Erik 1800C


Enligt dödbok far till Anders Peter d. 18320311
      Andersdotter Anna Sofia 18100311 Vist, Aspelund


      Eriksson Anders Peter 18300919 Vist, Rävängen
Slag  
      Anna Sofia bodde 1830 vid Rävängen och utflyttade tillBäckfall under Sturefors.
1835 1835 Piga Månsdotter Stina 1794   18591209 Bröstsjukdom  
      Inflyttade från Karsnäs. Flyttade till Skrinhult. Återflyttade 1841 till Bergdalen,
1835 1836 Till hus Nilsdotter Johanna 17770908 Svinstad 18360317 Lungsot Föräldrar: Lifgrenad Nils Hjortberg och Hustru Johanna Larsdtr.
      Inlyttad 1835 från Skogsstugan under Risnäs. Johanna var dotter till livgrenadjären Nils Hjortberg och dennes hustru Johanna Larsdotter.
1837 1841 Dräng Månsson Magnus 17880503 Grebo      
      Inflyttade från Kohagen under Sturefors. Utflyttade till Peenemünde.
1839 1840 Piga Persdotter Kristina Elisabeth 18100219 Grebo


      ? Frans Alfred 18390614 Vist,Tacketorp


      Inflyttade från Tacketorp ooch utflyttade till Löten under Toketorp.
1839 1846 Piga Johansdotter Anna Stina 17971108 Skeda


      Inflyttade från Ringsnäs. Flyttade till Risnäs Stengård.
1841 1846 Piga Månsdotter Stina 1794
18591209 Bröstsjukdom
      Hade tidigare bott i Bergdalen, återflyttade till Bergdalen från Grimsmålen 1841, flyttade till Skogsstugan under Risnäs.
1842 1843 Till hus Lennström Anders Petter 18100921
18490408 Bröstsjukdom Och Vattensot Mjölnaredräng
      Andersdotter Teng Johanna 18160619 Vist, Rävängen


      Lennström Ottilia Charlotta 18410227 Vist, Sturefors 18510409 Slag
      Andersdotter Maria Sofia 18440717 Vist, Sturefors


      Lennström Johanna Matilda 18471010 Vist, Rudan


      Johanna var dotter till livgrenadjär Anders Teng i Rävängen och dennes hustru Anna Johasdotter. Familjen inflyttade 1842 från Sturefors, flyttade åter till Sturefors 1843.
1845 1847 Torpare? Krantz Anders 17960504 Skärkind 18691210 Bröstinfl. F. D. Grenadier
      Abrahamsdotter Maja Stina 17900915 Linköping 18470907 Reumatisk värk F: Abraham Sjöstrand o Anna Karlsdotter 39 år
      Andersson Anders Peter 18210111 Vist, Rosendal


      Andersdotter Anna Lisa 18230115 Vist, Rosendal


      Andersdotter Anna Stina 18231231 Vist, Rosendal


      Andersson Karl Johan 18260108 Vist, Rosendal


      Andersson Wessen Johannes 18280817 Vist, Rosendal

 
      Andersson Gustaf 18311029 Vist, Rosendal


      Inflyttade från Rosendal.
1848 1850 Piga Andersdotter Lena Sofia 18180927 Vist, Jubäck 18751217 Bröstinfl.
      ? Johan Gustaf Alfred 18451008 Landeryd


      Inflyttade från Landeryd och utflyttade till Jubäck.
1850 1869 Torpare? Krantz Anders 17960504 Skärkind 18691210 Bröstinfl. F. D. Grenadier
      Jakobsdotter Margareta 17970427 Viby


       
1869 1872 Till hus Jakobsdotter Margareta 17970427 Viby


      Änka efter Anders Krantz. Flyttade 1872 till Peenemünde fattighus.
1870 1876 Till hus Vallman Johan Fredrik 1830C Lnderyd?


      Andersdotter Inga Lena 18310901 Skeda


      Vallman Karl Johan 18601105 Landeryd


      Inflyttade 16/11 1870 från Landeryd.
Inga Lena Andersdotter flyttade 3/11 1876 till Skeda.
Sonen Carl Johan Wallman, flyttade 1876 som dräng till Seltorp.
1872 1883
Johansdotter Eva Lena 18230330 Vist, Nyhagen

F:Sjuderidrängen Joh. Månsson o Anna Maja Jonsdotter 36 år
   
Hagberg Emma Fredrika 18580127 Vist, Hagsätter


   
Hagberg Albertina 18640514 Vist, Hagsätter


      Eva Lena var änka efter torparen Adolf Hagberg som dog 1867.
Eva Lena Hagberg flyttade 1880 till Peenemünde fattighus.
Albertina Hagberg flyttade 1880 till Hagen.
Emma Fredrika Hagberg flyttade 29/10 1883 till Linköpings Domkyrkoförsamling.
1883 1894 Piga Karlsdotter Karolina Sofia 18570517 Landeryd


      Axel Leonard 18830506 Vist, Sturefors


      Inflyttade 1883 från Sturefors.
Flyttade 24/3 1891 till Västra Ed.
Inflyttade 1891-04-15 från Västra Ed. Flyttade 28/11 1894 åter till Västra Ed.
1884 1885 Piga Örtegren Hilma Gertrud 18581013 Landeryd


      Gustaf Ivar 18840620 Vist, Sturefors


      Inflyttade 1884 från Sturefors, flyttade 25/11 1885 till S:t Lars..
1888 1889 Till hus Jansson Johan 18140504 Gränna 18881128 Lungsot Inhyses
      Jonasdotter Johanna Charlotta 18220606 Vist, Risnäs Överby


      Johansson Frans Alfred 18431012 Vist, Risnäs Öfvby.


      Johansson Karl Johan 18460722 Vist, Ingetorp


      Johansson Per August 18490425 Vist, Ingetorp


      Jansson Ebba Charlotta 18510715 Vist, Ingetorp


      Jansson Klara Matilda 18540403 Vist, Ingetorp


      Jansson Kristina Vilhelmina 18570530 Vist, Ingetorp


      Jonsson Anders Fredrik 18591230 Vist, Ingetorp


      Jansson Adolf Eduard 18631007 Vist, Ingetorp


      Johanna var dotter till bonden Jonas Jonsson i Risnäs Överby och dennes hustru Cajsa
Larsdotter.
Paret inflyttade 1880 från Ingetorp.
Johan Jaensson död 28/11 1888.
h. Johanna Charlotta Jonsdotter flyttade 12/4 1889 till Peenemünde fattighus.
1889 1900> Arbetare Bengtsson Gustaf 18370407
1905C

      Hultman Anna Charlotta 18380703
1915C

      Bengtsson Hilda Josefina 18691026 Vist, Sturefors


      Bengtsson Oskar Fredrik 18740209 Vist, Sturefors


      Bengtsson Augusta Charlotta 18790909 Vist, Sturefors


      Bengtsson Agnes Maria 18821119 Vist, Sturefors


      Makarna bodde kvar i Bergdalen 31/12 1899.
1891 1894 Till hus Karlsdotter Karolina Sofia 18570517 Landeryd


      Axel Leonard 18830506 Vist, Sturefors


      Carolina Sofia och sonen Axel Leonard hade tidigare bott i Bergdalen. De återinflyttade 15/4
1891 från Västra Ed och flyttade åter till Västra Ed 28/11 1894.
1893 1894 Till hus Bengtsson Hilda Josefina 18691026 Vist, Sturefors


      Anna Vilhelmina 18960621 Vist, Vindstorp


      Elin Maria 18990225 Vist, Bergdalen


      Hilda Josefina var dotter till Gustaf Bengtsson och Anna Charlotta Hultman, som bott i
Bergdalen sedan 1884. Hon flyttade till Bergdalen 24/10 1893 från Skolhuset i Vist. 1/11
1894 flyttade hon till Vindstorp, varifrån hon 1/11 1896 återvände till Bergdalen.
1896 1900> Till hus Bengtsson Hilda Josefina 18691026 Vist, Sturefors


      Anna Vilhelmina 18960621 Vist, Vindstorp


      Elin Maria 18990225 Vist, Bergdalen


      Hilda Josefina och hennes båda döttrar bodde kvar i Bergdalen 31/12 1899.