Bouppteckning 

1778-02-07 efter Nils Jonsson[1] i Vreta, Vist socken, efter original i Landsarkivet i Vadstena,

Tolkning gjord i september 2006 av Brita Peterson.

Originalets stavning har i möjligaste mån bibehållits.

 

X = oläslig uppgift på tillgänglig kopia. Resultat av granskning av originalhandlingen avvaktas.

(  ) = Kommentar eller förtydligande år 2006

Anno 1778 d 7 Februari är efter vederbörandes anmodan Laga Boupteckning förrättad efter i lifstiden Åboan Nils Jonsson Wretta, som med döden af gick d 5 mai 1777[2] ock etter sig lemnat Änkian Hustru Kierstin Andersdotter ock 3ne barn, sonen Anders 12 år, dottren Christina 7 år och dottren Caissa 3 år, å de omyndigas vägnar upstälte sig des Farbroder Torpparen Petter Jonsson Torpet Murtorpet under Styfvinge lydande

  Contanta pengar finns intet

Silfer

Daler

%

X förgylder bägare ? lod, 9 dr lodet

117

 

Förgyld bägare X lod a 8 dr lodet

40

 

 

157

 

Koppar

 

 

1 st Kiättil 12 mkr 2 dr mkr

24

 

1 st Sönderslagen brännvinspanna 1 lispund a 2 dr mkr

40

 

X Ljusplåttar af mässing

2

 

 

66

 

Then

 

 

1 st Fatt 2 mkr a 2 dr mkr

4

 

X Talrickar a 1 dr 16 % st

3

 

1 st Litten bläcktratt

 

24

 

7

24

Jern Sacker

 

 

1 st Grytta 8 kannor

16

 

1 st Dito 4 kannor

6

 

X gl Stekpannor

1

 

X Tälgyxa

3

 

X Skyryxa

1

16

X Dito

1

 

X Dito

1

 

X gl Hanyxa

1

 

1 st Slåtterlie

2

16

1 st Dito

1

16

3 st gl Dito

1

16

2 st Tårf yxor

 

24

1 st Stälnings nafre

 

24

1 st Dymlings Do

 

16

1 st Spiäl nafr

 

16

1 st Fäst nafvre

 

16

1 st Skaft med 5 bårr

1

 

2 st Hugg iärn

 

24

1 st Sticke såg

 

24

1 st Banknif

1

 

1 st Väggvrete

 

16

1 st Han såg

 

24

1 st Dito

 

24

1 st Dito

 

8

1 st Järn stör

2

 

3 st gl Fäbinslen

1

16

1 st Diks spade

1

16

1 st Dito sämbr

 

16

1 st Järn vigge

1

 

1 st Ellgafvel

 

8

gl Smedie redskap

12

 

1 st Låda med gl iärn

1

16

1 st Slip vef

2

 

1 Lispund 5 mkr nyt iärn

10

 

 

77

16

Husgeråds Sacker

 

 

1 st Vägg uhr med fotral

12

 

1 st Brun målat skåp

10

 

2 st gl Kistor

1

16

4 st Brunmålade stolar

8

 

1 st Bord tafla

 

12

1 st Sängställe

3

 

2 st Spinråckar

10

 

1 st gl Väfstohl

5

 

1 st Sädeslåre

8

 

1 st gl Dito

5

 

7 st gl Stånnor

 

24

7 st gl Dito

 

24

1 st Dito större

 

16

2 st gl Fiärdingar

 

8

1 st Sädesvanna

1

8

1 st gl Dito

 

16

1 st Sädes skiäppa

 

16

1 st Matt balia (= matbalja)

2

 

1 st Kar

4

 

1 st Stor balia

2

 

1 st Vatten Ämbr (= vattenämbar)

 

16

1 st Mål Kappe

 

16

1 st Kanna ock stop

1

 

2 st Miölk tråg

 

16

4 st Miölk bounkar

1

 

1 st Smörkiärna

 

12

2 st Brännvins fiärdingar

 

16

1 st Half ankare

1

16

1 st Pän lykta

1

16

1 st Grep kårge

 

12

1 st gl Tablät

 

4

1 st gl Resel

 

8

1 st gl Hämte kårge

 

8

1 st Kårge med låck

 

24

1 st Dricks flaska

1

16

1 st Dricks tunna

4

 

1 st Tun kar

 

24

2 st Säckar

6

 

1 st gl Dito

1

 

 

97

 

Kiör och Åkerredskap

 

 

1 st Färdevang

36

 

1 st Hövang skod

18

 

1 st Half skod Dito

10

 

4 st Nya oskodda hiull

18

 

1 st Skod tvåbets slede

18

 

1 st Oskod enbets Do

12

 

1 par Skodda kiälkar

9

 

1 par Dito

8

 

2 par Oskodda dito

3

 

2 st plogar

4

 

2 st Årder

3

 

1 st Häst uk (= ok)

 

24

1 st Oxuk med töm

1

16

1 st Mans sadel

2

 

3 st Nya selebricktor (? Kan vara bogträn)

1

16

1 par Värk selar

3

 

1 st San kista (= sandkista? Användning?)

 

12

1 st Giötsel skråf

1

 

1 st Görssel skråf

 

16

1 st Slipsten med vef

1

16

1 st Dito utan vef

 

16

1 st Tårf lie

 

16

1 st Foder kasse

3

 

Grepar

 

24

Räfsor

1

 

Li orf

 

8

 

157

4

Säng Kläder

 

 

1 st Halmbolster

2

 

1 st Kudde med bråd i

2

 

X st Dito med halm

1

16

gl Randig veppa

1

16

Blagarns lakan

3

 

X förlåt med kappa

1

 

1 st Fiäderkudde 3 mkr

3

 

1 st gl Halmbolster

 

16

X Lärfts lakan

1

 

X Blagarns Dito

2

 

 

21

16

Mannens Gång Kläder

 

 

X ---klänning

24

 

1 st Svart Dito

24

 

1 st Kläd päls

6

 

1 st Okläd Dito

3

 

1 st gl Brun råck

2

 

1 st Lifstycke

1

16

1 st Svart hatt

1

16

1 st Mössa

3

 

X Böxor

2

 

X Hanskar

 

24

X Dito med vantar

2

 

1 par Svartta strumpor

2

 

1 st Lärfts skiortta

3

 

1 st Blagarns Dito

3

 

1 st Dito

3

 

1 st Dito

1

16

 

82

8

Kreatur

 

 

1 Röt stod i 12 året

120

 

1 st Do mindre i 6 året

120

 

1 st Hvitbrokig oxe

108

 

1 st Dito mindre

100

 

2 st Kor a 60 dr st

120

 

1 st Dito gl

48

 

1 st Qviga

48

 

5 st Får a 9 dr st

45

 

1 st Bagge

9

 

1 st Ung galt

6

 

1 st gl Sugga

12

 

3 st Galt kultingar

27

 

3 st Lif Gäs

15

 

 

778

 

 

 

 

Uptages gäll och skull i Wist kiörkia

180

 

till Änkian Margreta vid Risnäsh

98

16

drängen Karl i Norrberga

27

 

Bouppteckningsarvode

60

 

I värderings ställe Måns Håckerström

3

 

för inteckning i domboken

18

 

fattigprocenten

2

22

 

398

6

Att Egendomen är riktigt upgifen kan med Ed bestyrkas om påfordras

Kierstin Andersdotter

         KA

 

 

Å de omyndigas vägnar

Petter Jonsson

         PIS

 

 

Till kallade Bouptecknings män

Isac Olof Brandt  Måns Håckerstöm

 

 

 

Delning öfver föregående stärbhus

 

 

                      Debet

Kopparmt

%

Uptages Summan Inventarie                 80 Rd 19 skl 3 rs

1444

28

                      Credet

 

 

Af föres gäll och skull                           389,6

Blir till Delning i behåll                         1055,22  

Hustruns för dehl 20 % af oskift boo       52,25

Till Delning

Hustruns gifto rätt i Boet 1/3 dehl          334,9

Blir till Delning Barnen emellan              668,20

Blir således sonens låt 2 delar                334,10

Dottren Christina                                  167,5

Dottren Caissa                                     167,5

 

 

Rätteligen vare efter Lag Delat Summan 80 Rd 19 skl 3 rs

Intygas Sturefors d 5 Marti 1778

Isac Olaw Brandt

1444

28

 [1] Namn enligt kyrkoböckerna Nils Jonason

[2] Dödsdag enligt död- och begravningsboken 4/5 1777.