Rosendal

Arkivbilder

 

 

Läge Koordinater Byggt Övergivet
Strax norr om Vreta by O N Ca 1850

Östergötlands länsmuseum karaktäriserade i samband med förvärvet de nuvarande byggnaderna: "Rosendal - ett f.d. grenadjärtorp med faluröda byggnader. Envånings timmerhus under sadeltak med rött tegel. Välbevarad karaktär av visst kulturhistoriskt intresse. Troligen från 1800-talets förra hälft." 

 

Rosendals historia börjar dock redan på 1680-talet då Rosendal blev soldattorp i rote nr 34 under Wreta i 1:a Livgrenadjärregementet, Kinds kompani. 

 

Nedanstående text är skriven av Lars Sylvan (Gustafsson) son till Manne och Karin: 

Den 5 november 1921 flyttade Emanuel "Manne" Gustafsson (1899-1995) och Karin Gustafsson f. Granath (1899-1974) in i Rosendal. Det var samma dag som de gifte sig och som Manne firade sin 22-årsdag. Torpets bostadshus var då nyrenoverat men övervåningen var fortfarande en oinredd vind. De kom sen att bebo torpet under en stor del av 1900-talet. Manne bodde kvar ända till i januari 1994, då han flyttade till servicehuset i Sturefors. Familjen kom att omfatta 6 barn: Anna-Lisa (f. 1919), Helmer (f. 1922), Ingrid (f. 1926), Gunborg (f. 1929), Astrid (f. 1932), Lasse (f.1942). 

Manne var som förman på spannmålsmagasinet i Sturefors väl känd speciellt bland alla lantbrukare i bygden. Han anställdes av Per Rustner 1919 och arbetade kvar på magasinet, som så småningom övergick till Centralföreningen och Göta Lantmän, ända fram tills han vid 67 års ålder gick i pension. Manne föddes 1899 i Wist prästgård där hans pappa Gustaf Adolf var trädgårdsmästare och så småningom kyrkvärd. Hans mamma Wilhelmina var kokerska och anlitades ofta vid kalas. 

Till Rosendal var knutet ett litet jordbruk. Marken bestod inledningsvis av några tunnland åkermark på de närmaste gärdena samt en liten s k lycka borta vid Vinstorp. Den första tiden saknades beten intill Rosendal så torpets då enda ko fick beta i skogen intill Nyhagen tillsammans med Nyhagens enda ko. Utöver kon så fanns höns och sommartid även en gris. 

Så småningom tillkom betesmark intill torpet och antalet djur utökades med några kor och periodvis får och kaniner. Häst och tröskverk lånades från gårdarna intill. Jordbruket drevs fram till 1968 då det blev omöjligt att fortsätta med kor i samband med att tankhämtning av mjölk genomfördes. Arrende erlades fr. o m 1926. Dessförinnan gällde dagsverksskyldighet i Norrberga, vilken dock lejdes bort.

 

Rosendal används numera (2006-07) sedan många år som fritidshus av Lars och Ulla-Britt Sylvan. Lars, som föddes (se ovan) i Rosendal 1942, och Ulla-Britt har på tomten skapat en mycket fin örtagård innehållande över 200 arter. Hembygdsföreningen växtcirkel gjorde ett besök där i juni 2006. Klicka här för att se bilder från besöket och här för att läsa om örternas historia.

Boende i Rosendal          Glimtar från Rosendals 1900-tal