VISTS HEMBYGDSFÖRENING KALLAR SINA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE I FÖRSAMLINGSHEMMET I VIST TORSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 1980 KL 19.00

 

Utöver mötesförhandlingarna kommer Fred Johansson från Kisa hembygdsförening att spela, sjunga och berätta om Bjälbodrängen och Marianne Agelin att läsa ett avsnitt ur Tullia Lundblads minnen. Kaffeservering och lotterier som vanligt.

 

I korthet om föreningens verksamhet 1979:

Fornhemmet i Bjärka-Säby har i vanlig ordning krävt de största insatserna både vad gäller ekonomi och medlemmarnas eget arbete. Nu står alla husen under tak med undantag för en del av stallängan. Men även den delen ska täckas med halm. Föreningen har nämligen inhandlat ett billass prima takhalm från Skåne, och det är meningen att det här lagret ska räcka till även för framtida reparationer av halmtaken. Sandstugan och drängstugan har försetts med splitterfritt glas på insidan av ordinarie fönster, detta för att hålla obehöriga utomhus. Sådant glas har även beställts till undantaget och torpet Löten, som under förra året bl a fick ett nytt golv. Fornhemmets område har inhägnats, delvis med tidsenlig gedigen gärdsgård, uppsatt enligt konstens alla regler av föreningens ovärderlige medlem Allan Andersson. Elva inlånade får kunde på så vis hjälpa föreningen med lövröjning och gräsmejning. Drygt 500 arbetstimmar har medlemmarna lagt ned av ideellt arbete för fornhemmet - men då ska vi komma ihåg att nästan hälften av dessa har presterats av en enda medlem. Han är redan nämnd och han har gjort en fantastisk insats: tack ska du ha, Allan.

 

Utöver detta kan nämnas att föreningens studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet har varit fem under förra året. Emigrantcirkeln är helt ny medan släktforskningen åter kommit igång efter ett par års vila. De här två cirklarna har av Studiefrämjandet fått låna tre läsapparater, och hembygdsföreningen har bekostat inköpet av alla tillgängliga mikrofilmer om Vists socken, sammanlagt 12 stycken. Läsapparaterna finns installerade i det rum i flygeln vid gamla slottet i Bjärka-Säby som familjen Ekman vänligen ställt till föreningens förfogande. De övriga cirklarna är Vårda gamla ting, som också är ny, samt Hembygdens växter och Bygd i förvandling.

 

Så nu ser Du att även om Du inte kan vara med som aktiv medlem så används Din medlemsavgift till hembygdsvårdens bästa. Därför hoppas vi att Du följer med oss in i 80-talet som medlem. Med bästa hälsningar från styrelsen:

 

P.S Medlemsavgiften för 1980 är 10:- per medlem. För äkta par (och även "oäkta") är avgiften alltså 20:-. Detta enligt förra årsmötets beslut D.S