Wist hembygdsförening.

Verksamhetsberättelse för år 1982.

Styrelsen

Tage Ekdahl Wässentorp var föreningens avhållne ledare och ordförande från dess bildande till den 10 maj 1982, då han avled efter en svår sjukdom. Övriga i styrelsen har under året varit: Stina Andersson sekreterare, Birgit Hackl kassör, Ingmar Carlsson v. ordförande, Maj Jonsson, Karin Druid, Conrad Ekman, Åke Petersson, Gösta Johansson och Göran Gustavsson

Medlemmar:

Föreningen hade vid årets slut 249 medlemmar.

Fornbyn:

I arbetskommittén för Fornbyn har förutom styrelsen varit Hilding Borg och Allan Andersson. Medlemmarnas huvudsakliga uppgifter har liksom tidigare år varit arbetet med upprustning av vår Fornby. Resultatet har blivit en by kanske lika levande och vacker som den en gång varit när den anlades på 1920-talet av godsägare Oscar Ekman.
Anteckningar över allt arbete som utförts vid Bjärka Säby Fornhem från år 1976 t.o.m. 1982 finns i en dagbok upprättad av Allan Andersson. Dagboken förvaras i en pärm i Gamla Sandstugan. Här följer några utdrag ur denna bok för året: Rappning i undantagsstugan och drängkammaren, målning av Sandstugans kök samt undantagsstugans tak och väggar, ersatt ruttna syllar i redskapsskjulet med ett nytt golv på nya bolsterstockar. Impregnerat alla trätak, uppsatt nya takrännor av trä, lagt nytt torvtak på smedjan m.m.
Sammanlagt har det arbetats 626 frivilliga arbetstimmar under sommaren. Varje söndag mellan kl. 13.00-16.00 från den 16 maj t.o.m. den 26 september har stugorna varit öppna för visning. 3-4 medlemmar har varje gång ställt upp och visat ett stort antal besökare de olika föremålen som finnes.

Hembygdsdag:

Den 15 augusti hölls den traditionella hembygdsdagen med vackert väder och över 200 besökare. Friluftsgudstjänst ledd av kyrkoherde Hans Eneroth, sång av Lilla kören, kaffe med hembakat bröd, samt uppvisning av Stureforsgillet blev ett uppskattat program.

Studier:

En bra höstträff med glatt kåseri om livet på landsbygden kring sekelskiftet av f. hemkonsulenten Rut Wallensten Jæger samlade intresserade åhörare. Det blev också upptakten till hembygdsföreningens och Studiefrämjandets cirklar i Sturefors gårds historia, flamskvävnad, vävning och släktforskning.

Utställning:

Vi har deltagit med ett flertal föremål i en utställning kallad Sevärdheter i Östergötland på Stiftsbiblioteket, samt med vackra skäktknivar på Hemslöjdens och Landstingets utställning i Linköping.

Dukar:

Föreningen har inköpt förningsdukar som skall försäljas vid olika tillfällen. Mönstret är hämtat från textilier i Sandstugan.

Övrigt:

Anette och Carl-Axel Jonsson deltog vid Hembygdsförbundets representantskapsmöte i Motala. Gösta Johansson och Carl-Gustav Ekman var med i en gärdsgårdsbyggnadskurs i Rimforsa. Ola Persson och Ingmar Carlsson deltog i en arkeologikurs som anordnats av Östergötlands JUF-distrikt och Hembygdsförbundet, dessutom har vi varit representerade på förbundets årsmöte och januarikonferens.

Blommor:

Foto:

Unga Karin Andersson på Olvonvägen Sturefors har under sommaren skött blomsterprakten och kryddträdgården samt dessutom fotograferat och har nu vackra diabilder över Fornbyn år 1982. Rune Almqvist har även i sommar tagit fotografier som föreningen fått, dessutom har han för vår räkning haft bilder i boken Nya Slottet i Bjärka Säby samt i en almanacka ”Foto Expert”. Han har även gjort en bandinspelning av två äldre personer. Dessa förvaras nu jämte tidigare inspelningar av församlingsbor.

Hjortkälla:

Vist hembygdsförening har begärt tillstånd att få resa en troligen nedfallen solskiftessten på fornåkrarna i Hjortkälla. I en skrivelse den 25 augusti svarar länsstyrelsen ”Vi finner det glädjande att föreningen är villig att återställa stenen i ursprungligt skick.”

Styrelsen hoppas att 1983 skall bli ett nytt bra år inom föreningen till glädje för oss alla i hembygden.

 

Styvinge Sturefors den 30/8-83

Birgit Hackl

Karin Druid

Maj Jonsson

Stina Andersson

Conrad Ekman

Åke Petersson

Gösta Johansson

Göran Gustavsson

Ingmar Carlsson