VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1986

 

Medlemmar: Vi är 292 st medlemmar i föreningen.
Styrelse: Ingmar Carlsson, ordf Johan Broms, v ordf Anita Dahlstedt, sekr Nils Sjöberth, v sekr Birgit Hackl, kassör Conrad Ekman Åke Petersson Karin Druid Karl Axel Jonsson Gösta Johansson Göran Gustavsson Gunnar Kleist har i år varit vår arkivarie.
Årsmöte: Årsmöte hölls den 6 mars. En stor församling mötte som vanligt upp. Gillis Johansson, Kisa, visade denna gång Sveriges sista backstugusittare på film.
Kulturafton: Det var fullsatt i biblioteket när vi tillsammans med Studiefrämjandet anordnade en kulturafton. Brita Petersson berättade med stor inlevelse om våra knektar och soldattorp, Nils Sjöberth om indelningsverket och Birgit Hackl om litteraturen som finns om vår socken. Märta Sundgren visade släkttavlor från studier under många år.
Gökottan: På Gistalundskullen var det lite kyligt i ottan, men Ebba och Magnus Wadstein samt fåglarna såg till att deltagarna fick fin behållning av morgontimmarna.
Utflykt: Resan till norra Östergötland blev en resa längs blommande syren och vacker natur. Besöket i Risinge kyrka, hembygdsgården och Häfla gamla bruk blev minnesrikt.
Fornhemmet: Fornhemmet har i år liksom alla åren varit vårt stora gemensamma mål att förbättra och sköta om. Vi tycker nu att torpet Löten blivit ett enhetligare torp sedan ladugården kommit på plats. Tack alla som hjälpt till. Hela flyttningen och uppförandet av ladugården har fotograferats av Ivan Thorn med diabilder. Fornhemmet har i år haft rekord av besökare. Bland annat var hela kulturnämnden där en dag. Nämnden skickade senare ett tack där de uttryckte sin uppskattning för vårt arbete.
Sommarmötet hölls traditionsenligt en arbetskväll. Slåtterfesten på gammalt vis med liar, räfsor och kaffekorg är också en tradition som allt fler uppskattar. Länstidningen var där och refererade arrangemanget som gick i samarbete med JUF den 20 juli.
Sommarfesten: Sommarfesten fick i år en liten extra prägel i och med att medlemmar hade lånat gamla knektuniformer och paraderade. Hans Eneroth höll korum samt förrättade barndop. Det hela gav ett fint intryck i vår gamla fornhemsmiljö. Stureforsgillets folkdansuppvisning i gamla kläder ramade också in. Med anledning av 600-årsminnet av Bo Jonsson Grips död berättade Nils Sjöberth om Jorddrotten.
Bomtorpet: Den gamla kulturbyggnaden i samhället har nu övertagits av föreningen. På många bybors önskan skall vi nu försöka driva den på bästa sätt, Det blir på ungefär samma vilkor som fornhemmet. Till ansvarig kommitté valdes Nils Sjöberth, smk, samt Göran Gustavsson, Hilding Borg, Märta Sundgren och Anita Dahlstedt.
Kurser: Vi har varit representerade på förbundet och riksantikvarieämbetets kurs i Stockholm samt länets kurs i arkeologi i Sjögestad.
Studiecirklar: Knektforskningsstudierna som bedrivits i två grupper har nu kommit så långt att en rapport i form av någon trycksak kommer att framställas. Mikrofilmerna från flydda tider har flitigt använts av knekt-och släktforskarna. Två lyckade vandringar har företagits till våra soldattorp.
Uno Svensson, Vårdnäs, var ledare för en omskriven cirkel om utrotningshotade blommor. Deltagarna blev glatt överraskade när vi bland annat fann ögontrösten kvar i vår socken.
Byfesten: Tillsammans med Järnvägs- och Studiefrämjandet var vår insats i år att guida de tågresenärer som ville se Vist från ett annorlunda håll. Uppehållet i Vreta by där det visades fornlämningar uppskattades.
Skrifter: Den tidigare studiecirkeln i fornminnesvård under ledning av Nils Sjöberth, kom i våras ut med en intressant rapport under benämningen "Forntid i bygden Wist". På hösten lagom till vårt jubileum kom en liten skrift om vår 10-åriga verksamhet. Den var sammanställd av ett flertal medlemmar.
Jubileum: Föreningen firade den 2 november sitt 10-årsjubileum under god tillslutning och med ett omväxlande och trivsamt program. Vår förste sekreterare Ola Persson, Väddöbacka, höll en fin historik och lyckönskade.
Hjortkälla: Hjortkällas gamla fornåkrar besöktes även i somras av många familjer och föreningar, bl a Kisa - V. Eneby hembygdsförening som efter ett intressant besök på Sturefors slott kom direkt till en rundvandring.En annan höjdpunkt var Dackespelet som anordnades av Linköpings JUF-avdelning. Vid Hjortkälla visades hur en lägerplats, husgrund ochvårdkas såg ut. Rök, bråtar och stenklubbor demonstrerades. Färden gick vidare till bondefreden i Slättbacka.Ordföranden tilldelades Linköpings Kommuns Honnörsstipendium 1986 för mångåriga insatser för hembygdsforskningen samt för sitt målmedvetna arbete för att få de medeltida åkrarna vid Hjortkälla förklarade som kulturminne.
Övrigt: Vi har även i år erhållit ett anslag på 5 000 kr av kommunen, som vi tackar för. Styrelsen vill till sist framföra ett stort tack till alla medlemmar som medverkar i ett aktivt jubileumsår.

 

Styvinge, Sturefors den 3 februari 1987