Årsberättelse för år 1987.

 

Styrelsen för Wist hembygdsförening lämnar följande berättelse över verksamheten.

 

Medlemsantalet var vid årets slut 306 st.

 

Vi har haft 7 sammanträden, varav 3 i Bomtorpet.

 

Årsmöte. Årsmötet hölls den 5 mars, Kjell Scherling från Länsstyrelsen i Linköping, kåserade om östgötsk natur. Ivan Thorn visade diabilder från vårt arbete i Fornhemmet.
Fornhemmet. Redan i maj månad kom vi igång med uppsnyggning och städning av hela området. Varje måndagskväll under sommaren har sedan medlemmar ställt upp och arbetat. Resultatet har inte uteblivit och besökare efter besökare har uttryckt sitt beröm över en välskött och levande fornby. Tack vare medlemmarnas stora insatser lyckades vi också med våra föresatser att meja, kraka och bärga det tunnland råg, som vi köpt på rot i Markustorp. I vintras slagtröskade vi alltihop på logen i Dalshult. När det sedan var dags att byta tak på gamla ladugården och logen lyckades vi med mångas hjälp att riva bort den gamla halmen, transportera ner den nya och lägga upp den på taket. Allt detta fick ske mellan sommarens ihärdiga regnskurar. Tack alla medlemmar, som hjälpt till och tack till alla som varit guider för de nöjda besökarna i år.
Slåttergillet. Slåttergille hölls traditionsenligt i samarbete med Linköpingsortens JUF:are. 85 deltagare såg till att gräset blev slaget och uppsatt på hässjor i en väldig fart. Efter en välbehövlig kafferast lektes gamla ringlekar och skämttävlingar. Hoffe Wiqvist spelade och Gerd och Allan Kärrsgård skötte instruktionerna.
Hembygdsfesten. Hembygdsfesten blev liksom tidigare år höjdpunkten bland våra arrangemang. Friluftsgudstjänsten under ledning av Hans Eneroth, sången av Viston och medverkan av Stureforsscouterna blev en fin högtidsstund. En omtyckt utställning -"Kringstorp under 300 år", visades och Stureforsgillet folkdansade. Omkring 250 personer deltog i festen.
Övrigt. Cykelsafari till några fornlämningar, gökottan, svängom i logen till musik av Hoffe och Göran, samt kvällsvandringen i Hjortkälla var trivsamma träffar för alla som deltog.
Bomtorpet. Det gamla soldattorpet mitt i Sturefors börjar nu få liv och har blivit en bra kontakt mellan innevånarna i nya samhället och hembygden. Ett tack till Nils Sjöberth med flera medlemmar för gott arbete.
Fornborgen. Tillsammans med JUF ordnades en visning av borgen, trots ihållande regn så mötte drygt 50-tal deltagare upp. Arkeolog Göran Tagesson uttryckte sin glädje över att borgen nu är buskröjd och lättåtkomlig. Nu ser man mycket tydligare både stenmurar och borgplatån. Vid den efterföljande samlingen i Visthemmet lättades den medhavda kaffekorgen och Irene Johansson läste von Heidenstams dikt, Bygdeborgen.
Göran Tagesson och Stig Öberg har tagit fosfatprov på olika ställen i borgen och resultatet av dessa prov visar på mycket höga värden vilka tyder på en längre tids bosättning. 3000 kr har erhållits från Ida och Leonard Westmans fond för vidare utgrävningar. En spännande uppgift som väntar oss.
Skrifter. Även i år har hembygdsföreningen givit ut en skrift. "Minnen från Vist". Det är förre slottsnattvakten Edvin Karlssons anteckningar från bygden. Boken har sammanställts av föreningens tidigare sekreterare Ola Persson, Väddö.
Hjortkälla. Många har stannat till vid åkerlapparna i Hjortkälla i somras. Flesta besökarna var när 5-dagars "O-ringens" alla löpare passerade. Ett annat inslag var när Östergötlands agronomklubb förlagt sitt studiebesök där, i vår gamla odlingsbygd.
Anslag. Till Westman Wernerska fonden och Linköpings kulturnämnd ett varmt tack för god hjälp. Så även till kommittén för Svenska Flaggans dag för fanan vi erhållit och till stadsmissionen för kurser och alla studiecirklar vi fått hålla på Visthemmet.
Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar som bidragit till att vi kan se tillbaka på ett aktivt hembygdsår och hoppas vi tillsammans på ett givande och spännande 1988.

 

Bomtorpet den 28 januari 1988.

 

Johan Broms Anita Dahlstedt Oscar Ekman
Karin Druid Ivan Thorn Nils Sjöberth
Karl Axel Jonsson Gösta Johansson Göran Gustavsson
Ingmar Carlsson