Årsberättelse för år 1989.

 

Medlemmar Vi är nu 324 medlemmar i föreningen. Styrelsen har hållit 6 st protokollförda sammanträden. Dessutom har följande varit föreningens funktionärer: arkivarie Gunnar Kleist, foto och tidningsklipp Britta och Åke Pettersson, bandinspelningar Rune Almqvist samt ombud i hembygdskretsens styrelse Stig Öberg. I samarbetskommittén för Stureforsföreningar Ulla Hågård.
Årsmöte Årsmöte hölls den 9 mars. Henrik Ekman, Stockholm, kåserade med hjälp av diabilder om "Ekarnas hagar". Vi åhörare blev verkligen påminda om den vackra natur som Vist har att erbjuda. På grund av socknens läge i övergången mellan slättbygden och ekskogsområdet har den en mycket mångsidig landskapsbild. Såväl de stora sjöarna som Stångåns slingrande lopp skänker ett uppfriskande inslag i socknen. Trakterna kring Stångån erbjuder skönhet som kanske hör till de vackraste och skönaste, som hela landskapet kan uppvisa. Ekskogarna häromkring har under 1989 uppmärksammats av kommunledning, press och olika intresseföreningar.
Henrik berättade också med stor inlevelse om Regnskogarna och Sveriges betydelsefulla insatser där.
Hoffe Wiqvist och hans unga spelmanslag bidrog till trivsam kväll.
Hembygdsförb. 8 medlemmar deltog i Hembygdsförbundets årsstämma i Tjällmo.
Vandringar Vandringen i Sturefors Naturreservat tillsammans med Landeryds Hembygdsförening blev en god behållning. Solen sker och vårfloran var på höjdpunkt i vår vackra bygd.
Torpvandringen gick till Ulriksdal, där deltagarna beundrade flitiga torpares odlingsrösen, husgrunder, stensträngar, lingrop och flertalet odlingstegar bestående av 20 st kappeland.
Fornhemmet Det gläder oss i styrelsen att många medlemmar tar del i arbetet och skötseln av fornhemmet. Resultatet har också blivit att allt fler och fler kommer på besök och uttalar sin trivsel av besöket på detta gamla, rätt levande fornhemman.Svinhuset från Mumsmålen har fått nytt halmtak. Ladugården och logen från Sadelmakaretorp samt drängstugan från St Tolemålen har rödfärgats.
Slåttergille Vi saxar ur Östgöta Correspondenten den 17/7 1989: "Slåttergille - tradition som lever. Slåttergillet arrangeras av JUF och Wist hembygdsförening. På gårdsplanen framför de gamla torpen på Fornhemmet samlas folk i alla åldrar. Gerd Kärrsgård, 80 år, leder lekar från förr och generationskamraten Holmfrid Wiqvist underhåller med fiolen. Vi vill bevara och föra traditionerna vidare. Här lär vi oss slå med lie och hässja hö, säger Irene Johansson, v ord i JUF." Vi instämmer och hoppas att detta goda samarbete till allas glädje skall fortsätta lång tid framöver.
Hembygdsfesten Hembygdfesten den 20 augusti blev som vanligt sommarens höjdpunkt. Vackert väder, stor publik och traditionellt program. En okänd deltagare sa efteråt: "Heder och tack för en väl genomförd hembygdsdag." Detta spontana och varma tack vill vi i styrelsen föra vidare till alla de medlemmar som på olika sätt bidragit till en lyckad dag.
Bomtorpet Bomtorpet har alltmer blivit till nytta och belåtenhet för vår förening. Många och lyckade arrangemang har under året hållits där. Nämnas kan bl a snart traditionella Friluftsgudstjänsten, Stureforsdagen och julmarknaden, som får allt större uppmärksamhet år efter år.Nils Sjöbert, som basar för knekttorpet har också fotograferat olika aktiviteter och samlat foton och förnämliga, värdefulla anteckningar i ett flertal pärmar. Utöver våra egna styrelsemöten, studiecirklar m m har ett flertal organisationer och sammanslutningar inhysts i det nu även invändigt tidsenliga och hemtrevliga torpet. Ett stort tack till Vera o Nils Sjöbert och alla som medverkat till detta.
Studier En cirkel i fornfyndsinventering har påbörjat forskning efter lösa fynd från förr. Jan Erik Karlsson är ledare.En annan mycket intressant cirkel har studerat och inventerat blommorna på och i hagarna kring Fornborgen. Alva Larsson, Linköping, var kunnig och skicklig ledare, som fick deltagarna att hitta många rariteter.Ivan Thorn leder torpinventering, där intresset är stort. Vi är på god väg att få historia till vår sockens talrika torp och torpgrunder. En fjärde cirkel är gårdarnas historia, som berikar deltagarna.
Hjortkälla Gamla åkertegar i skogen omedelbart söder om Hjortkälla har hittats. Domänverket har avverkat barrskogen och tegarna kommer att tillhöra det övriga Hjortkälla.Vi ser med glädje att en ny förening "Styvingetäktens Miljöförening" bildats. Föreningen kommer bl a att bevaka att Hjortkällaområdet blir bevarat intakt. Ordf är Mats Persson, Björkelund.
Husförhör Kyrkoherde Hans Eneroth höll en inledning, därefter samtalades omkring kvällens ämne: vår bön "Fader vår". 7 av deltagarna har varit med under husförhör på 1950-talet under kyrkoherde Ingvar Kalms ledning.
Tack Föreningen har även i år fått jättefin råg, 1,5 m lång, av Erik Nilsson, Markustorp. Rågen har vi slagtröskat på logen i Gasarp och nu ligger den på logkistan i fornhemmet.
Från kommunen, närmare bestämt kommundelsnämnden i Sturefors, har vi fått ett anslag på 5000:- kr, vilket vi är mycket tacksamma för.
Ett stort och varmt tack vill styrelsen rikta till alla som på olika sätt bidragit till att vi kan se tillbaka på ett bra år och hoppas att vi får ha hälsan och kan se framåt på ett aktivt och trivsamt 90-tal.

 

 

Bomtorpet Sturefors den 19 januari 1989.

 

Johan Broms Anita Dahlstedt Oscar Ekman
Karl Axel Jonsson Karin Druid Ivan Thorn
Gösta Johansson Lotta Ekdahl Nils Sjöbert
Ingmar Carlsson